E-Papír a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az ügyek jellemzőinek megfelelő módon biztosítja a beadványok általános célú kéreleműrlap (e-Papír) útján történő benyújtását.

Kulcsszavak: elektronikus hírközlés, média, posta, bizalmi szolgáltatások, NMHH,

A Hatóság eljárásaiban az ügyfélként eljáró állami szervek, gazdálkodó szervezetek, valamint az ügyfelek jogi képviselője számára kötelező az elektronikus ügyintézés, a természetes személyek számára választható az elektronikus kapcsolattartás.

Az e-Papír használatához a KAÜ-bejelentkezés után, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, illetve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa, mint címzett kiválasztását követően lehet kiválasztani a megfelelő ügytípust. Azokban az ügyekben, amelyekhez a rendszerben nem érhető el külön űrlap, a beadványok a Hatóság máshova nem sorolt ügyeire rendszeresített űrlapon nyújthatók be.

Jelenleg az alábbi ügytípusokban nyújtható be e-Papír űrlap a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz, mint címzetthez:

Az alábbi ügytípusokban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához mint címzetthez nyújtható be e-Papír:

Kereset benyújtása

A Hatóság közigazgatási döntéseivel szemben keresetlevél általános célú kéreleműrlapon (e-Papír) nyújtható be. A keresetlevél benyújtására rendszeresített űrlap a KAÜ-bejelentkezés után, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság mint címzett kiválasztását követően érhető el. Beadványát, csatolmányait az e-Papír ügyintézési felületről elérhető AVDH szolgáltatás útján hitelesíttetheti. Amennyiben csatolmányai a méretkorlátot meghaladják, a beadvány több részletben, külön űrlapokon küldhető be.

A Hatóság egyes eljárásaiban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet határozza meg.

Az e-Papír szolgáltatással összefüggő tudnivalók, a szolgáltatás igénybevételére és az űrlapok kitöltésére vonatkozó további információk a https://mo.hu/szuf_ugyleiras?id=774eec93-86ec-4dd3-8647-932303d7ac6f linken olvashatók.

2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól

2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról

NMHH