Szaktanácsadói tevékenység végzésére irányuló bejelentés (NAK)

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK), mint Országos Szaktanácsadási Központ ellátja a szaktanácsadói tevékenység bejelentésével kapcsolatos feladatokat és vezeti a szaktanácsadói névjegyzéket.  

Kulcsszavak: Szaktanácsadó; Szaktanácsadó szervezet; Szaktanácsadói névjegyzék

A 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet (a továbbiakban: AM rendelet) 1. mellékletében felsorolt területeken szaktanácsadói tevékenységet folytató természetes/jogi személy.  

A szaktanácsadói tevékenység végzésére irányuló bejelentést az NAK-hoz kell elektronikusan benyújtani. A tevekénység bejelentése egy erre a célra kialakított elektronikus űrlap kitöltésével indul, amely  a NAK honlapján, a kitöltési útmutatóval együtt a  Szaktanácsadói aloldalon keresztül érhető el. 

A bejelentési kötelezettség elmulasztása okán természetes/jogi személy nem jogosult az AM rendelet 1. mellékletben felsorolt tématerületen belüli szakterületen, az agrártevékenységéhez kapcsolódóan önállóan, üzletszerűen - rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett - végzett tanácsadási szolgáltatási tevékenységre. 

A bejelentések fogadása folyamatos. 
A határidő tekintetében a 2016. évi CL. törvény és a 2009. évi LXXVI. törvény rendelkezései egyidőben irányadók, a nyilvántartásba vételi eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő 15 nap. 

Szaktanácsadó esetén a bejelentésnek tartalmaznia kell és mellékelendő: 

 

Szaktanácsadó szervezet esetén a bejelentésnek tartalmaznia kell: 

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. mellékletének megfelelően a közteherfizetési kötelezettség alá nem eső eljárások és igazgatási jellegű szolgáltatások közé tartozik a mezőgazdasági ágazattal kapcsolatos eljárások közül a mezőgazdasági, vidékfejlesztési szaktanácsadók nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárás. 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara központja 

Jogorvoslattal élni az illetékes bírósághoz címzett, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaránál benyújtott keresettel lehet. A keresetlevelet a meghozott határozat közlésétől számított harminc napon belül kell előterjeszteni.  

Az üggyel kapcsolatos további tájékoztatás elérhető a http://www.nak.hu/szakmai-infok/szaktanacsadas oldalon. 

NAK KÖZPONT