Hódmezővásárhely - Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

A magánfőzőnek a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást be kell jelentenie a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Kulcsszavak: desztillálóberendezés, pálinka, magánfőző

Magánfőző.

A magánfőző a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

A bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.

A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről értesíti az állami adó- és vámhatóságot és a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az állami adó- és vámhatóság részére.

A benyújtandó nyomtatvány az E-önkormányzat portálon, a Jövedéki adó (magánfőzött párlat) ügytípusnál kiválasztható.

Elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek.

Az elektronikus eljárásra nem kötelezett magánszemély papír alapon is benyújthatja a nyomtatványt.

Azon ügyfelek, akik elektronikus ügyintézésre, illetve elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek, szabadon határozhatják meg (rendelkezhetnek arról), hogy az adóhatóság számukra elektronikus úton a KÜNY tárhelyükre dokumentumot küldjön. A Rendelkezési Nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/.

A magánfőző a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője.

iForm űrlap: Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről (ASP-ADO-42B).

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény.

Hódmezővásárhely Település