Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala – KÉRELEM KAPUBEJÁRÓ, INGATLAN ÚTCSATLAKOZÁSÁNAK KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁSA CÉLJÁBÓL

A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő.

Kulcsszavak: KÉRELEM KAPUBEJÁRÓ, INGATLAN ÚTCSATLAKOZÁSÁNAK KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁSA CÉLJÁBÓL

Bármely személy és gazdasági társaság

Kérelem, tervdokumentáció benyújtása:

Ügyintézési határidő 21 nap.

Kérelem, tervdokumentáció.

Az eljárás díj- és illetékmentes.

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Osztály, Kommunális és Környezetvédelmi Iroda.

Vas Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály (9700 Szombathely, Wesselényi M. u.7.)

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése, 42/A. § (1) bekezdése, valamint 46. § (1) bekezdés a) pontja.

Szombathely Település