ÉRD - TALAJVÍZ KUTAKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a hatályos jogszabályokban meghatározott feltételeket együttesen teljesíti.

Kulcsszavak: Érd talajvízi kút engedély

Érd Megyei Jogú város illetékességi területén talajvízi kútra vonatkozó létesítési, üzemeltetési/fennmaradási és megszüntetési jegyzői engedélyezési eljárást kíván indítani.

A kérelmet ügyfélfogadási időben papír alapon benyújtható Érd Megyei Jogú Polgármesteri Hivatalának Városfejlesztési és Beruházási Főosztályán, vagy elektronikus formában (e-papíron).

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) szerint.

Az eljárás illetékmentes.

Hatáskör és illetékesség: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 24. § (1) bekezdése szerint Érd Megyei Jogú Város Jegyzője.

Az elsőfokú helyi vízgazdálkodási hatósági eljárásban hozott határozat ellen fellebbezésnek van helye.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett (1052 Budapest V., Városház u. 7.), illetékmentes fellebbezési beadvánnyal, a döntést meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

A hatályos jogi szabályozás – Vgtv., valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Budapest, Pf.:154.,1443) dönt az engedélyről.

Érd Település