Növényvédő szer szükséghelyzeti forgalomba hozatala

Ha olyan veszély vagy fenyegetés áll fenn a növénytermesztés vagy az ökoszisztéma tekintetében, amely más ésszerű eszközzel nem hárítható el, a NÉBIH-nél kérelmezhető a Magyarországon nem engedélyezett vagy a kultúrában nem engedélyezett készítmény, korlátozott és ellenőrzött felhasználási feltételek melletti használata.

Kulcsszavak: szükséghelyzeti engedély, növényvédő szer, korlátozott felhasználás, eseti engedély

Az engedély iránti kérelmet az engedélyesen kívül benyújthatják azok a földhasználók és termelők, akik mezőgazdasági, illetve erdőgazdasági tevékenységet folytatnak, továbbá azok, akiknek tevékenysége ezt indokolja.

Az engedély iránti kérelem az "Ügyintézés indítása" linkre kattintva elektronikusan benyújtható az e-papír rendszeren keresztül.


Az ügyet intézheti saját nevében, illetve meghatalmazottként is. Amennyiben meghatalmazottként szeretne eljárni, akkor az ÜPR-en elkészíthető "Általános célú elektronikus kérelem űrlap (e-papír)" típusú meghatalmazással kell rendelkeznie.

Ügyintézés határideje: 60 nap

Termelő kérésére (saját felhasználásra) 50 ha alatt: 15.000 Ft
Gyártó, forgalmazó, vagy egyéb jogi személy kérésére, vagy 50 ha fölött: 150.000 Ft

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Regisztrációs űrlap

Kérelem 2. számú melléklet

Kérelem 3. számú melléklet

További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következő elérhetőségek valamelyikén:
telefonszám: 06-1/336-9000
email: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről 4. cikk (7) , 53. cikk (1)-(4), 79. cikk (3)
A TANÁCS HATÁROZATA 1999/468/EK (1999. június 28.) a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról 5., 7. és 8. cikk

NÉBIH