Celldömölk - Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására

A költségmentességre vonatkozó igazolást a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 2/1968. (I.24.) IM rendelet 5. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó adók vonatkozásában a helyi önkormányzat jegyzője állítja ki.

Kulcsszavak: költségmentesség, igazolás

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Aki polgári és közigazgatási bírósági eljárásban személyes költségmentesség vagy személyes költségfeljegyzési jog (a továbbiakban együtt: költségkedvezmény) engedélyezését kéri (a továbbiakban: kérelmező), a jövedelmi és vagyoni viszonyait, továbbá egyes személyi körülményeit a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 26/2017. (XII. 27.) IM rendeletnek (továbbiakban IM. rendelet) megfelelően kell igazolnia.

Az igazolás kiállítására csak a 2018. január 1. napját megelőzően indult bírósági ügyekben van lehetőség mivel a 2/1968. (I.24.) IM rendelet 2017. december 31. napjával hatályát vesztette.
 
Az IM rendelet alapján 2018. évtől a helyi önkormányzat jegyzője nem állít ki igazolást bírósági ügyekben.

Ügyfélkapus regisztrációval - KAÜ azonostást követően – a kérelem elektronikusan is benyújtható az E-Önkormányzati Portálon keresztül. Az elektronikus ügyintézésre az ASP-ADO-KMI jelű „Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására " iForm típusú űrlap szolgál.

Papíralapú nyomtatványt az Elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók nyújthatják be:

Az adóhatóság az igazolást a kiállítására irányuló kérelme beérkezésétől számított 6 napon belül adja ki.

Elektronikusan és papír alapon benyújtható űrlap, kitöltési útmutató elérhetősége:

Az űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki az "Adóügy" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál az "általános adónyomtatványok" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Az eljárás díj-, illeték- és költségmentes.

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda Adócsoport

Vas Megyei Kormányhivatal, 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.

meghatalmazás

Celldömölk Település