2. Villamos energia egyetemes szolgáltatás e-ügyintézése azon ügyfeleknek, akiknek 2021. augusztus 31-én már az MVM Next szolgáltatta az áramot

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes villamosenergia-szolgáltatása országosan elérhető. Leendő és meglévő ügyfeleink online ügyfélszolgálatunkon e-ügyintézéssel intézhetik szerződéskötéssel, módosítással, megszüntetéssel kapcsolatos ügyeiket.

Kulcsszavak: NKM MVM next villamos energia áramszolgáltatás egyetemes

Az alábbi ügyfélkörbe tartozó ügyfelek esetén jelen e-ügyintézés helyett, kérjük, hogy az intézni kívánt ügytípushoz tartozó ügyleírás szerint kezdeményezzék az ügyintézést:

a) 2021. augusztus 31-én az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.-vel mint egyetemes villamosenergia-szolgáltatóval jogviszonyban álltak,

b) bármely okból (kereskedőváltás, felhasználóváltozás, új bekapcsolás) új egyetemes szolgáltatási szerződést kötő felhasználókra, ha a szerződéssel érintett felhasználási hely az ELMŰ Hálózati Kft. vagy az MVM Émász Áramhálózati Kft. mint elosztó működési területén található.


Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-től a lakossági fogyasztók, valamint a kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helyük tekintetében együttesen 3*63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználók jogosultak egyetemes szolgáltatás keretében villamos energiát vásárolni.

Egyes ún. közintézményi felhasználók is jogosultak az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel az egyetemes szolgáltatás feltételei szerint szerződést kötni, melynek feltételeiről az üzletszabályzatban található leírás.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősül közüzemi szolgáltatói tevékenysége alapján, így a jogszabályi kötelezettségének megfelelve biztosítja az elektronikus ügyintézést az ügyfelek számára szolgáltatása igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához szükséges ügyeknek az ügyfelekkel történő elektronikus intézését biztosítja.

Természetes személyek jogosultak az elektronikus ügyintézés igénybevételére, míg gazdálkodó szervezetek részére a jogszabály szerint kötelező.

Az e-ügyintézés azon szervezetek számára nem lehetséges, amelyek az Országos Bírósági Hivatal nyilvántartásában található szervezetek (civil szervezetek, alapítványok, egyesületek…), a kamarák, az egyházak, a köztestületek és a költségvetési szervek. Jelenleg ezen gazdálkodó szervezetek közhiteles nyilvántartása nem tartalmaz olyan, a szervezet képviselőjére vonatkozó természetes azonosítót, amely segítségével az elektronikusan azonosított természetes személy kétséget kizáró módon összekapcsolható a képviselt szervezettel.

Ha a felhasználási hely egyetemes szolgáltatói villamosenergia-ellátásával kapcsolatban ügyet szeretne intézni az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-nél, akkor kérjük, kattintson a fenti, Ügyintézés indítása feliratú nyomógombra.

A nyomógomb megnyomása esetén a böngésző átirányításra kerül az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. honlapjára. Az ügyintézés további lépéseiről ott kap tájékoztatást.

Az ügyintézés megkezdése előtt kérjük, készítsen össze olyan dokumentumokat, adatokat, amelyek a felhasználási hellyel kapcsolatban segíthetik az ügyintézést, például áramszámla, szerződés.

Amennyiben nem saját nevében jár el, akkor az eljáráshoz meghatalmazással kell rendelkeznie, melyet a Rendelkezési Nyilvántartásban kell megadnia a meghatalmazónak, de a meghatalmazást Ön is kezdeményezheti, mely a meghatalmazó jóváhagyásával lép hatályba.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. panaszkezelésére vonatkozó információt, a jogorvoslati lehetőségeket a https://www.mvmnext.hu/aram/jogorvoslat oldalon találhatja meg.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes villamosenergia-szolgáltatói üzletszabályzatát a https://www.mvmnext.hu/aram/uzletszabalyzat oldalon találhatja meg.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes villamosenergia-szolgáltatására vonatkozóan az alábbi főbb jogszabályok vonatkoznak:

MVM NEXT Zrt. (Áram)