2005. évi CLXIV. törvény 9.§ (1) bekezdése szerint a kereskedelmi tevékenységre, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységekre, valamint a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megtartását a kereskedelmi hatóság ellenőrzi, és - a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel, továbbá törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - eljár ezek megsértése esetén.

">

MISKOLC - Üzletek működésével kapcsolatos egyéni és közérdekű bejelentések kivizsgálása

A kereskedelmi üzletek működésével kapcsolatos panaszok kivizsgálása.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 9.§ (1) bekezdése szerint a kereskedelmi tevékenységre, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységekre, valamint a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megtartását a kereskedelmi hatóság ellenőrzi, és - a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel, továbbá törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - eljár ezek megsértése esetén.

Kulcsszavak: MISKOLC - Üzletek működésével kapcsolatos egyéni és közérdekű bejelentések kivizsgálása

Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a hatósághoz.

A kereskedelmi hatósághoz érkező egyedi és közérdekű bejelentések esetén a hatóság a lefolytatott közigazgatási eljárást követően, a rendelkezésre álló adatok alapján, a hivatkozott törvényben, illetve Korm. rendeletben előírt hatósági jogkörében intézkedik, s ezáltal orvosolhatja a beadványban foglaltakat.

A panaszt és a közérdekű bejelentést - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni.

A bejelentést az e-Papír szolgáltatás igénybevételével lehet benyújtani ügyfélkapun keresztül. Kérjük először a Címzettnél Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát szíveskedjen kiválasztani.

Témacsoportnál Önkormányzati igazgatás, Ügytípusnál Kereskedelmi ügyeket kérjük kiválasztani.

Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Lakosságszolgálati Főosztály

Hatósági Osztály

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-800, (+36) 46/512-700

Hivatalai kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal bírálja el a fellebbezést illetve egyes esetekben bírósági felülvizsgálat

A kereskedelmi törvény 9.§ (4) bekezdése szerint a tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások megsértése esetén - jogszabályban foglaltak szerint - a kereskedelmi hatóság

a) a következő közigazgatási szankciókat alkalmazhatja:

aa) elrendeli az üzlet vagy szálláshely ideiglenes bezárását,

ab) elrendeli az üzlet vagy szálláshely azonnali bezárását,

ac) a közterületi értékesítés szabályainak megszegése kivételével közigazgatási bírságot szab ki,

ad) ha az adott tevékenység végzése engedélyhez kötött, visszavonja az engedélyt,

b) a (4a) bekezdésben meghatározott intézkedéseket hozhatja, vagy

c) jogszabályban meghatározott egyéb jogkövetkezményeket alkalmazhat.

A (4a) bekezdésben foglaltak szerint a (4) bekezdésben meghatározott esetben a kereskedelmi hatóság a következő jogkövetkezményeket alkalmazhatja:

a) ha a kereskedő tevékenysége jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zajjal jár, az üzlet környezetében, illetve a kereskedelmi tevékenység hatókörében lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében

aa) korlátozza 22 óra és 6 óra között a kereskedelmi tevékenységet, illetve a jogsértő állapot megszüntetéséig az üzlet kötelező éjszakai zárvatartását rendeli el,

ab) korlátozza vagy megtiltja a vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására nyújtott szolgáltatást, tevékenységet,

ac) korlátozza vagy megtiltja a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatást okozó eszköz használatát,

b) megtiltja az engedély nélkül folytatott, előírásokba ütköző tevékenység végzését, termékkör értékesítését.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdése szerint, ha a kereskedő a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy a kereskedő, illetve az üzletként szolgáló épület a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, és a jogsértés másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosítható, a jegyző - a (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés szerinti eset kivételével - az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra a tevékenységet megtilthatja, vagy az üzletet ideiglenesen bezárathatja.

A (2) bekezdés szerint a jegyző a működési engedélyt visszavonja, illetve tevékenység folytatását megtiltja és a kereskedőt, illetve az üzletet a nyilvántartásból törli és az üzletet bezáratja, ha

a) a működési engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn,

b) a kereskedő az (1) bekezdés szerinti jegyzői határozatban meghatározott időtartam alatt nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak,

c) a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zaj esetén, a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében, a jogsértő állapot megszüntetéséig elrendelt kötelező éjszakai zárva tartási időszak alatt továbbra is nyitva tart,

d) a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zaj esetén a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatásokat okozó eszközt használatának megtiltása ellenére tovább használja.

A (3) bekezdésben foglaltak szerint, amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kereskedő működési engedéllyel nem rendelkező üzletben folytat kizárólag üzlethez kötött kereskedelmi tevékenységet, a jegyző köteles az üzletet azonnal bezáratni.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény

Miskolc Település