Közösségi vagy nemzetközi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés továbbítása

Aki az EU egész területére kiterjedően szeretne formatervezésiminta-oltalmat szerezni, bejelentését benyújthatja az Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál, és azt a Hivatal továbbítja az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának (EUIPO).

Az SZTNH azokat a nemzetközi ipari mintaoltalmi bejelentéseket továbbítja a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) Nemzetközi Irodájához, amelyekben a bejelentő szerződő államaként Magyarországot tüntették fel.

Kulcsszavak: innováció, szellemi tulajdon, közösségi formatervezésiminta-oltalom, EUIPO, nemzetközi ipariminta-oltalom, továbbítás, szerződő állam, Hágai megállapodás, WIPO

Bármely természetes vagy jogi személy. A kérelmező képviselővel is eljárhat.

A közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentést az SZTNH-nál is benyújthatja. A nemzetközi ipari mintaoltalmi bejelentéseket az SZTNH-nál kell benyújtani.

Az elektronikus ügyintézés lehetősége az SZTNH elektronikus ügyintézési rendszerén keresztül érhető el.

Elektronikus úton beadvány kizárólag az SZTNH által erre a célra rendszeresített, díjtalanul elérhető űrlap használatával nyújtható be. Az űrlap az ügyintézés indítása gombra kattintva érhető el.

Az SZTNH előtti eljárásokban elektronikus kapcsolattartásra kizárólag azonosításhoz kötött módon van lehetőség, kivéve a tájékoztatás kérését és annak teljesítését.

Az azonosítás az alábbi módokon történhet:

Amennyiben ügyfeleink partnerkártyás vagy Központi Azonosítási Ügynökön keresztül végzett azonosítást követően fordulnak a Hivatalhoz, úgy az SZTNH az ügyfélkapus tárhelyre küldi az eljárás során keletkezett döntéseit, értesítéseit és egyéb felhívásait.

Fontos kiemelni, hogy elektronikus aláírással történő azonosítás esetén a Hivatal alapesetben nem tud ügyfeleivel elektronikus úton kapcsolatot tartani, és intézkedéseit, döntéseit papíron, a hagyományos módon tudja kézbesíteni.

Az ügyintézés menete a következő:

1. A letöltött űrlapot mentse el a saját eszközére. Az űrlapok böngészőben történő kitöltése nem javasolt.

2. Jelentkezzen be az SZTNH elektronikus ügyintézési rendszerébe a Központi Azonosítási Ügynök használatával, ügyfélkapujával, partnerkártyájával vagy elektronikus aláírásával. Amennyiben elektronikus aláírással rendelkezik, válassza a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő azonosítást.

3. A kitöltött űrlapot töltse fel a rendszerbe. Az űrlapban megjelölt mellékletek alapján megjelenik egy táblázat, amelyben egyesével fel kell tölteni a mellékleteket. Ha Ön ezeket már összekészítette egy könyvtárba, akkor könnyen meg fogja találni a megfelelő dokumentumokat.

Az űrlapokhoz csatolható fájlok mérete egyenként nem haladhatja meg a 150 MB-ot. A beadvány és az ahhoz csatolt valamennyi melléklet mérete összesen nem haladhatja meg a 300MB-ot.

4. Jelölje be, hogy valóban ezt a beadványt akarta összeállítani, esetleg tekintse meg a HTML formátumú beadvány összesítőt.

A rendszer összeállítja az Ön beadványát, titkosítja és elküldi az SZTNH részére.
Az SZTNH automatikus értesítést küld a beadvány megérkezéséről.

A formatervezésiminta-oltalmi bejelentés benyújtásáról, az engedélyezési eljárásról és a formatervezésiminta -oltalommal kapcsolatos eljárásokról bővebb információkat olvashat a következő linken: https://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/formatervezesi-minta

Közösségi mintaoltalmi bejelentés esetén a kérelem beérkezését követően az SZTNH megvizsgálja, hogy a bejelentés továbbításának díját megfizették-e. Ha nem, az SZTNH figyelmezteti a bejelentőt a díj pótlására, és a díj befizetését követő két héten belül továbbítja a bejelentést az Európai Unió Szellemi Tulajdon Hivatalához.

 

Kérelem a közösségi formatervezésiminta-oltalom/nemzetközi ipariminta-oltalom megadására, a formatervezési minta ábrázolása, a termék megnevezése, amelyben a minta megtestesül, nemzetközi ügyekben legalább egy szerződő ország megjelölése, melyre vonatkozóan az oltalmat igénylik.

Képviselővel történő eljárás esetén csatolni kell a képviseleti meghatalmazást.

A továbbítás díja 10 700 Ft.

Az eljárás díját az SZTNH 10032000-01731842 számú költségvetési elszámolási számlájára az azonosítási adatok (az ügyszám, illetőleg lajstromszám) és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével átutalással vagy készpénzátutalási megbízás útján lehet megfizetni.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Nincs

http://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/gyakran-ismetlodo-kerdesek

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény

A Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet

A Parlament és a Tanács 98/71/EK irányelve a formatervezési minták oltalmáról

A Tanács 6/2002/EK számú rendelete a közösségi formatervezési mintáról

A Bizottság 2245/2002/EK rendelete a közösségi formatervezési mintákról szóló 6/2002/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról

Az ipari minták nemzetközi letétbehelyezéséről szóló 1925. évi Hágai Megállapodás 1999. július 2-án, Genfben felülvizsgált szövege (Kihirdette a 2004. évi XC. törvény)

SZTNH