Az elektronikus ügyintézést biztosító szervnél elektronikusan intézhető ügyek bejelentése

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet számára bejelenteni azon ügyeit, amelyekben biztosított az elektronikus ügyintézés.

Kulcsszavak: intézhető ügyek törlése, elektronikusan intézhető ügyek, elektronikusan intézhető ügyek bejelentés, EÜF, Felügyelet, Elektronikus Ügyintézési Felügyelet, ügyek bejelentése

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont hatálya alá tartozó elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősülő jogalanyok.

Az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek az elektronikusan intézhető ügyeit az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet számára, a Felügyelet által rendszeresített iFORM formátumú űrlapon kell bejelentenie.

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a következő adatokat köteles bejelenteni a felügyeletnek:

a) nevét, székhelyét, hivatalos elektronikus elérhetőségét;

b) kapcsolattartójának nevét és elektronikus elérhetőségét, ha a kapcsolattartó az adatai kezeléséhez hozzájárult;

c) azon ügyeket, amelyekben az elektronikus ügyintézés lehetőségét biztosítja, és ennek kezdő időpontját,

d) az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatásának elérési helyét.

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv (E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–l) alpont hatálya alá tartozó jogalanyok) az elektronikus ügyintézési lehetőségnek az adott ügyben történő biztosítása megkezdése előtt 30 nappal köteles bejelenti.

Az eljárás díj- és illetékmentes.

Belügyminisztérium Elektronikus Ügyintézési Felügyelet

Az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet a bejelentést megvizsgálja, és ha az adatszolgáltatás megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek, a szervezetet és elektronikusan intézhető ügyeit felveszi az elektronikusan intézhető ügyek adatbázisába. Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek nyilvántartása és a bejelentett elektronikusan intézhető ügyek nyilvántartása a https://euf.gov.hu/nyilvantartas-elektronikusan-intezheto-ugyekrol honlapon elérhető.

z elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.)

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

EUF