Energiahatékonyság - Energetikai szakreferensi tevékenység folytatásával kapcsolatos kérelem - Gazdálkodó szervezet

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 21/B. § (3) bekezdés és (3b) bekezdés alapján kérelmezhető az űrlap segítségével.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, Energiahatékonyság, kérelem, szakreferensi tevékenység, regisztráció, adatváltozás, megszüntetés, hiánypótlás

Energetikai szakreferensi tevékenységet az a gazdálkodó szervezet folytathat, amely

Az energetikai szakreferensek névjegyzékében szereplő energetikai szakreferens kizárólag egy energetikai szakreferens szervezettel állhat névjegyzékbevételt megalapozó jogviszonyban.

Az energetikai szakreferens szervezet a változás bekövetkezéstől számított 8 napon belül  bejelenti a Hivatal számára a névjegyzékben nyilvántartott adatai tekintetében bekövetkezett változást.
Ha az energetikai szakreferensszervezet kötelezettségét nem teljesíti, a Hivatal az adatváltozás bejelentésére kötelezi és 100 000 forintig terjedő bírsággal sújthatja. A bírság ismételten kiszabható.

Jogszabály által meghatározott kötelező mellékletek

16/2018. (XII. 21.) MEKH rendelet 2. melléklet A) táblázat 3. sora alapján.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

A határozat ellen közigazgatási per indítható a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül.

Az energetikai szakreferens mint gazdálkodó szervezet a Hivatal engedélye alapján láthat el szakreferensi tevékenységet. Az engedély határozatlan időre szól. A Hivatal az engedély iránti kérelem alapján – amennyiben a kérelmező eleget tesz a vonatkozó jogszabályban előírt követelményeknek – engedélyezi a kérelmező számára az energetikai auditálási tevékenység folytatását, valamint az engedélyező határozat véglegessé válásával egyidejűleg névjegyzékbe veszi. 

MEKH