Kecskemét - Fizetési kedvezmény

Fizetéskönnyítés (fizetéshalasztás, részletfizetés, adómérséklés) az adózó kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető, ha a fizetési nehézség

Kulcsszavak: részlet, fizetéshalasztás, adó törlése, adó elengedése

Az adózó.

Az adózónak a fizetési kedvezmény igényléséhez kérelmet kell benyújtania.

Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, mind a pótlékmentességet, mind a további részletfizetési kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ebben az esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal - indokolás mellett - harminc nappal meghosszabbíthat. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

A benyújtandó nyomtatványok

az  E-ÖNKORMÁNYZAT  portálon, ágazat: adóügy, ügytípus: általános adónyomtatványok címszó alatt kiválasztható:

 

Méltányossági, fizetés könnyítési kérelem vagy

Automatikus részletfizetési kérelem

űrlap.

Természetes személy esetében:

Gazdálkodó szervezetek esetében:

a tárgyévet megelőző időszakra vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás, valamint az aktuális időszakra vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás (az időszak megjelölésével)

A fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője

A határozattal szemben - a törvény eltérő rendelkezése hiányában -, a közlésétől számított 15 napon belül a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz címzett (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.), de Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez benyújtott illetékköteles fellebbezéssel lehet élni.

Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000,- Ft-ja után 400,- Ft, de legalább 5.000,- Ft és legfeljebb 500.000,- Ft.

A beszedett helyi adóra nem engedélyezhető fizetéshalasztás, részletfizetés.

Adómérséklés: az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint bírság-  vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Az adóhatóság magánszemély kivételével, más személy adóját nem engedheti el, és nem mérsékelheti.

Az adóhatóság a pótlék-  és bírságtartozást – magánszemély, jogi személy és egyéb szervezet esetében - kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené.

 Automatikus részletfizetés

A természetes személy adózó - ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyt is - kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra - évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez a vagyoni-, pénzügyi helyzet és egyéb körülmények vizsgálata nélkül.

Ebben az esetben csak a kérelem nyomtatványt kell benyújtani, a kérelem nyomtatványon megjelölni az automatikus részletfizetéssel érintett összeget és a kért részletfizetés időtartamát maximum 12 hónapban.

Kecskemét Település