CSURGÓ- KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE ÉS ENGEDÉLYEZÉSE

Az, aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

Működési engedély akkor szükséges az üzlet üzemeltetéséhez, ha ott kizárólag üzletben forgalmazható termékek is értékesítésre kerülnek.

Kulcsszavak: kereskedelem, üzlet

Kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozók, kistermelők, gazdasági társaságok

Az eljárás megindításához bejelentést/kérelmet kell előterjeszteni az erre rendszeresített formanyomtatványon, vagy elektronikus úton.

A  mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, az üzleten kívüli kereskedelem, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti illetékes jegyzőnél;

az üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, a bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység, a vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység, a közterületi értékesítés, valamint közvetlen értékesítés esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti illetékes jegyzőnél kell bejelenteni.

A kereskedőnek a kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély

A jegyző a tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtilthatja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását, már működő üzlet esetén a működési engedélyt visszavonhatja, dönthet az üzletet bezárásáról, a kereskedő vagy az üzlet nyilvántartásból történő törléséről, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közigazgatási szankciókat (pl. pénzbírság kiszabása) alkalmazhat.

A tevékenység megkezdését megelőzően kell bejelenteni a kereskedelmi tevékenység folytatását.

A kereskedő a nyilvántartás adatait érintő változást (pl. cégnév, székhely, termékkör stb.) haladéktalanul,  illetve a nyitvatartási idő hosszabb ideig, de legalább egy hétig fennálló változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni.

Az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül be kell jelenteni

Az engedély iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje teljes eljárásban 25 nap.

Bejelentés-köteles tevékenység esetén a bejelentés megérkezését követő 8 nap az igazolás kiadására, 15 nap a szolgáltató nyilvántartásba vételére.

A kérelem elektronikus formában elektronikus űrlap benyújtásával az E-önkormányzat Portálon keresztül lehetséges.

Űrlap megnevezése: 

 

 

Az eljárás illetékmentes

Jegyző

Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység: Csurgói Közös Önkormányzati HIvatal/Hatósági Iroda

A tevékenység végzésének bejelentése vagy engedélyeztetése iránti eljárásban a döntés közlésétől számított 15 napon belül a jegyzőnél előterjesztendő, a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz címzett fellebbezéssel lehet élni 5000 Ft illeték megfizetése mellett. 

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

A kereskedelemről szóló 2005. CLXIV. törvény

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet

Csurgó Település