Arcképes Azonosítás – videotechnológián keresztül történő azonosítási szolgáltatás

Tájékoztatjuk, hogy az ügyfélszolgálat a hét minden napján 06:00 és 22:00 között fogadja az arcképes azonosítás regisztrációt és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés megkereséseket. Az egyszeri regisztrációs, valamint az arcképmás- és aláírás-felvételező folyamat a szigorú információbiztonsági követelményeknek való megfelelés érdekében ügyintézői közreműködést igényel. A sikeres arcképes azonosítási regisztrációt követően már ügyintéző közreműködése nélkül, automatikus módon, léphetnek be az elektronikus ügyintézési térbe, ahol minden elektronizált ügy intézése elérhetővé válik.

Kulcsszavak: videotechnológia, KAÜ, azonosítás, videochat, arcképes azonosítás, központi azonosítási ügynök

Az Arcképes Azonosítás a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) olyan azonosítási szolgáltatása, amely lehetővé teszi a videotechnológiával történő teljes körű ügyfélkiszolgálást és azonosítást.

A videochaten keresztül történő azonosítási mód segítségével a felhasználók szabadon intézhetik ügyeiket a magyarorszag.hu felületén.

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alatt álló állampolgárok, akik érvényes, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal rendelkeznek.

Videotechnológián keresztül történő arckép-azonosítás első alkalommal történő igénybevétele során regisztrációra kerül sor (ügyintézői közreműködéssel). A regisztrációt érvényes, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány birtokában, annak bemutatásával elektronikusan, videokapcsolaton keresztül kezdeményezheti.

A sikeres regisztráció feltétele, hogy a videotechnológián keresztül történő azonosításhoz használt eszköz képfelbontása és a kép megvilágítása alkalmas legyen az arcképazonosításhoz. Ezen technikai eszközökhöz (kamera, mikrofon) történő hozzáférést engedélyezni szükséges a szolgáltatás igénybe vételéhez.

Az azonosítás során szükséges a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának azon oldalának felmutatása és pozícionálása, amely felismerhető módon tartalmazza az azonosításhoz szükséges biztonsági elemeket és adatsorokat (a magyar állampolgár részére kiállított állandó személyazonosító igazolvány és útlevél esetében az ún. MRZ kód (Gépi Olvasásra Alkalmas Adatsor), a vezetői engedély esetében az okmányazonosító). Amennyiben a szolgáltatásra még nem regisztrált, úgy erről tájékoztatást kap a felületen. A regisztrációhoz való hozzájárulást követően arcképéről pillanatkép készül, amely gépi úton (és ügyintézői utóellenőrzéssel) összehasonlításra kerül a nyilvántartásban tárolt arcképfotóval (a pillanatkép a tranzakciót követően törlésre kerül).

Amennyiben az arckép-összehasonlítás sikeres eredményre jut, úgy a 1818 Kormányzati Ügyfélvonal várakozó szobájába kerül. Azt követően , hogy az ügyfélszolgálati munkatárs fogadta a videóhívást, kéri az okmány fényképes oldalának és hátoldalának bemutatását, ellenőrzi az automatizált arckép-összehasonlítás eredményét és az okmányazonosításhoz felhasznált adatokat (személyes adatok, okmányszám és okmánytípus), valamint opcionálisan bekéri az elektronikus levélcím megadását szóban, vagy a felületbe írva az elekronikus tárhely létesítése céljából. Ezt követően az ügyintéző ellenőrzi a regisztrációhoz szükséges adatokat és véglegesíti a regisztrációt.

A sikeres regisztrációt követően (néhány perc múlva) az azonosítási szolgáltatás teljes körűen használható a KAÜ azonosítási szolgáltatásaként. Ezt követően ügyintéző jelenléte nélkül léphet be az elektronikus és személyes ügyintézési térbe, ebben az esetben a fent leírt, arckép-összehasonlításon alapuló folyamat ügyintézői közreműködés nélkül, automatizált eljárás keretében történik.

A szolgáltatás használata illeték- és díjmentes.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

A szolgáltatásra történő későbbi bejelentkezések során nemcsak a regisztrációkor bemutatott okmány használható fel, hanem mindhárom, személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély).

Ha a KAÜ-n keresztül az Arcképes azonosítási szolgáltatásra történő bejelentkezés a videotechnológián keresztül történő azonosítási szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokból (2015. évi CCXXII. törvény, 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet) kifolyólag, vagy bármilyen technikai okból (például rossz technikai körülmények, vagy rossz fényviszonyok miatt) sikertelen, úgy továbbra is lehetősége van a KAÜ további azonosítási szolgáltatásait (Ügyfélkapu, eSzemélyi igazolvány, Telefonos azonosítás) igénybe venni, vagy – ha az ügy az Arcképes azonosítás szolgáltatás nélkül elektronikusan nem intézhető - az ügyintézést személyesen folytatni bármely járási hivatalnál, kormányablaknál, a kijelölt kormányhivatalnál, valamint a nyilvántartást kezelő szervnél.

Az állampolgárok számára nyújtott elektronikus ügyintézések ügyfélbaráttá tétele érdekében a jövőben fokozatosan bővül azon ügyek köre, amelyek kizárólag videotechnológián keresztül történő azonosítással vehetők igénybe, biztosítva ezáltal a személyes jelenléttel egyenértékű ügyintézést.

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

2015. évi CLXXXVIII. törvény az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól (a továbbiakban: Vhr.)

414/2015. (XII.23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

EKTFO