Kecskemét - 500 m3/év alatti kút létesítése, meglévő kút bejelentése

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területen kút létesítése és meglévő kút bejelentése (fennmaradása) engedéllyel üzemeltethető.

Kulcsszavak: fúrt kút

Bármely személy

Gazdasági tevékenységet végzők esetén: ekecskemet.hu honlapon található űrlap kitöltése

Magánszemélyek esetén: ekecskemet.hu honlapon található űrlap kitöltése, vagy kérelem benyújtása postai úton vagy személyesen

Engedély nem kerül kiadásra

A hatóság 8 napon belül érdemben dönt, vagy értesít az eljárás megindításáról és teljes eljárásban hoz döntést

kérelem, letölthető nyomtatvány, átnézeti

helyszínrajz, kútfúró nyilatkozata és bizonyítvány

másolata

Az eljárás illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője

Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6721 Szeged, Berlini körút 16-18.)

Amennyiben a kút ivóvízigény kielégítésére szolgál, úgy szakhatóságként be kell vonni a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályát. A szakhatóság az eljárása során kérelmezőt akkreditált laboratóriumi vízmintavételre kötelezi és megfelelő vízminőség esetén szakhatósági hozzájárulást ad.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL törvény

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet

Kecskemét Település