Békéscsaba- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra állapítja meg a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. A kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásától esedékes.

Az a gyermek, fiatal felnőtt, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll tárgyév augusztus 1. napján, augusztus hónapban, valamint tárgyév november 01. napján fennálló jogosultság esetén november hónapban természetbeni támogatást kap pénzbeli támogatás formájában.

Kulcsszavak: gyermekvédelmi, kedvezmény

Békéscsabai állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező ügyfelek. A támogatás iránti kérelmet a szülő, a gyám, az örökbefogadó szülő és a nagykorú gyermek is jogosult benyújtani.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény folyamatosan igényelhető, melyet az erre rendszeresített formanyomtatványon Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez címezve lehet benyújtani.

Új kérelem esetén a jogosultság kezdő napja a kérelem benyújtásának napja. A kérelmet a korábbi jogosultság megszűnését megelőző három hónapon belül be lehet nyújtani.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény támogatás megállapítására irányuló eljárásban az eljárási határidő 21. nap

A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a család tagjainak jövedelméről szóló – 1 hónapnál nem régebbi - igazolásokat.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője

A döntés ellen Békéscsabai Járási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális, Gyámügyi és Oktatási Osztályának (5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.) címzett, de Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzőjénél benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

A kedvezmény az alábbi támogatások igénybevételére jogosít:

A nyomtatvány(oka)t ide kattintva tekintheti meg!

Békéscsaba Település