Gépjármű vásárlása esetén fizetendő illeték

Olyan gépjármű, pótkocsi vásárlása esetén, melyet Magyarországon vettek, vesznek nyilvántartásba, visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetni.

Kulcsszavak: gépjármű vásárlása, járási hivatal, okirat, illeték vagyonszerzés

Gépjármű, pótkocsi vásárlása esetén

a járási hivatal által megállapított illetéket be kell fizetni.

A vagyonszerzés késedelmes bejelentése vagy a bejelentés elmulasztása esetén az állami adóhatóság mulasztási bírságot szab ki, melynek mértéke természetes személy adózó esetén 200 ezer forintig, nem természetes személy adózó esetén 500 ezer forintig terjedhet.

A szerzést tanúsító okiratot az átruházásról szóló szerződés keltétől számított 15 napon belül be kell mutatni az illetékes járási hivatalnál.

A járási hivatalban bankkártyával vagy készpénzzel, illetve a járási hivatalnál beszerzett készpénz-átutalási megbízás útján az átírás alkalmával be kell fizetni az illetéket.

Gépjármű, pótkocsi tulajdonjoga, gépjárműre, pótkocsira vonatkozó vagyoni értékű jog megszerzéséről szóló okirat (leggyakrabban adásvételi szerződés).

A gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén a gépjármű életkorához és teljesítményéhez igazodó mértékű illetéket kell fizetni az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 24. §-ában meghatározottak szerint. A szabályozás alapján minél fiatalabb és nagyobb teljesítményű a gépjármű, annál több illetéket kell fizetni, míg az öregebb és kisebb teljesítményű gépjárművek után kevesebb illetéket kell fizetni.

Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9000 forint, minden más esetben 22 000 forint illetéket kell fizetni.

Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése esetén a jogszabályban meghatározott illeték 25%-ának megfelelő mértékű illetéket kell fizetni.

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, kormányablak.

Ha a fizetendő illetékkel kapcsolatban vita merül fel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz lehet fordulni, amely fizetési meghagyással állapítja meg a vagyonszerzési illetéket.

https://en.nav.gov.hu/data/cms527697/36___RULES_OF_DUTY_PERTAINING_TO_THE_ACQUISITION_OF_MOTOR_VEHICLES_AND_TRAILERS_30062020.pdf

 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

NAV