Kecskemét - Póthagyatéki eljárás / leltár felvétele iránti kérelem

Ha az alaphagyatéki eljárás után olyan vagyontárgy kerül elő, amely hagyatéki eljárás tárgya még nem volt, póthagyatéki eljárás indítása szükséges.

Kulcsszavak: Öröklés, Póthagyaték, Póthagyatéki eljárás

A póthagyatéki eljárás kérelemre indul. A kérelem előterjeszthető papír alapon és elektronikusan is.

A jegyző az eljárás megindulását követő 8 napon belül megkezdi a leltározást.

A leltárt 30 napon belül el kell készíteni. (Ingatlanügyi hatóság által indított eljárásban 60 napon belül.)

Nincs fizetési kötelezettség.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Anyakönyvi-Hagyatéki Csoport

A jegyző végzése ellen annak kézhezvételétől számított 3 napon belül Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjénél előterjesztendő, de az eljáró közjegyzőnek címzett 10.000.- Ft illetékköteles fellebbezéssel lehet élni.

Letölthető nyomtatvány

Elektronikus űrlap

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény

A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

A Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Kecskemét Település