Nádas égetésének engedélyezésére irányuló kérelem

A Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól szóló 22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet 7. § (4) és (5) bekezdése szerint a nádas és más vízinövényzet égetése csak kivételesen, így különösen növény-egészségügyi és természetvédelmi okból - a biztonsági, környezet- és természetvédelmi rendszabályok betartásával - engedélyezhető; nádas és más vízinövények égetését a természetvédelmi hatóság engedélyezi.

Kulcsszavak: Nádas égetésének engedélyezésére irányuló kérelem

A kérelem előterjesztésére jogosultak körét jogszabály nem határozza meg, így arra jogosult lehet minden eljárási képességgel rendelkező természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát, jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti. Az ügyfél képviselővel is eljárhat.

Kérelmező természetes személyazonosító adatai, lakcíme, gazdálkodó szervezet neve, székhelye, cégjegyzékszáma képviselője;
Az ügy tárgyát képező ingatlan adatai. A kérelmező személye,beazonosítható módon meg kell jelölni a tervezett égetéssel érintett területet (helyrajzi számok)
és az égetés időpontját/időtartamát, módját.

90 nap.

A kérelem tartalma:

1. Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét.

2. Nem kérhető az ügyféltől szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás csatolása, és az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével olyan adat, amely nyilvános, vagy amelyet jogszabállyal rendszeresített közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia kell.
 

Az eljárás illetékmentes.

EKEIDR2