17/2006. (V. 25.) önkormányzati rendelete 31. §-ban foglaltak alapján a legalább egy évnél hosszabb időtartamú bérleti joggal rendelkező bérlő a meghatározott időtartamú bérleti jogát előzetes bérbeadói hozzájárulással átruházhatja, vagy elcserélheti.

">

SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti jogának átruházása vagy cseréje

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyiségbérlet szabályairól szóló 17/2006. (V. 25.) önkormányzati rendelete 31. §-ban foglaltak alapján a legalább egy évnél hosszabb időtartamú bérleti joggal rendelkező bérlő a meghatározott időtartamú bérleti jogát előzetes bérbeadói hozzájárulással átruházhatja, vagy elcserélheti.

Kulcsszavak: bérleti jog, átruházás, csere, önkormányzati tulajdon

Az 1 évnél hosszabb időtartamú bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő.

A bérlőnek a bérleti jog átruházásáról szóló szerződést annak megkötésétől számított 15 napon belül kell megküldenie a polgármesternek a hozzájárulás megadása iránti kérelmével együtt.

A bérleti jog átruházásához való hozzájárulás esetén a bérleti szerződésben meghatározott összegű, aktualizált bérleti díj.

3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék.

Polgármester

A bérleti jog átruházásáról szerződésnek tartalmazni kell:

Amennyiben a tervezett használat a helyiség rendeltetésétől, vagy az eddigi használat módjától eltér, vagy építési munkák elvégzése válik szükségessé, az átvevőnek a szükséges hatósági engedélyek beszerzését vállalnia kell.

Az átruházáshoz való hozzájárulás megtagadható, illetőleg feltételhez köthető, ha a helyiségre öt évnél rövidebb időn belül településrendezés, vagy fejlesztés miatt, illetőleg más közérdekű felhasználás céljára előreláthatólag szükség lesz.

A bérbeadói hozzájárulást meg kell tagadni, ha az átvevő

A helyiség bérleti joga nem az önkormányzat tulajdonában álló helyiség bérleti, illetve tulajdonjogára nem cserélhető el. A bérlőtárs bérlőtársi joga sem cserélhető el.

Szombathely Település