Győr - Apai elismerő nyilatkozat felvétele

Házasságon kívül születendő gyermekre vagy rendezetlen családi jogállású megszületett gyermekre apai elismerő nyilatkozatot lehet tenni.

Kulcsszavak: apai elismerő nyilatkozat

Apai elismerő nyilatkozatot a gyermeknél legalább tizenhat évvel idősebb férfi tehet. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy a cselekvőképességében a származás megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy apai elismerő nyilatkozata akkor érvényes, ha ahhoz törvényes képviselője hozzájárult. Ha a törvényes képviselő a nyilatkozattételben tartósan akadályozott, vagy a hozzájárulást nem adja meg, azt a gyámhatóság hozzájárulása pótolhatja. Az apai elismerő nyilatkozat teljes hatályához szükséges az anyának, a kiskorú gyermek törvényes képviselőjének és – ha a gyermek a tizennegyedik életévét betöltötte – a gyermeknek a hozzájárulása.

Az apai elismerő nyilatkozatot személyesen lehet megtenni. Az apai elismerő nyilatkozat teljes hatályához szükséges az ugyancsak személyesen jelen lévő anyának a hozzájárulása. Az apai elismerést és az anya hozzájárulását bármely anyakönyvvezetőnél, bíróságnál, hivatásos konzuli tisztviselőnél, illetve gyámhatóságnál (nagykorú apa esetében a települési önkormányzat jegyzőjénél, kiskorú apa esetében a gyámhivatalnál) kell jegyzőkönyvbe venni, vagy közjegyzői okiratba kell foglalni.

Az apai elismerő nyilatkozat és a hozzájáruló nyilatkozat ügyfélfogadási időben bármikor megtehető az anyakönyvvezető előtt.

Illetékmentes eljárás

Jogosult eljárni Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzője gyámhatósági feladat- és hatáskörében, valamint Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának anyakönyvvezetője. Az apai elismerő nyilatkozat és a hozzájáruló nyilatkozat megtétele céljából Győrben minden esetben az Anyakönyvi Osztályt kell felkeresni.

Felettes szerv: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Jogorvoslat: Az anyakönyvvezető eljárása esetén közigazgatási per indítható.

Az apai elismerő nyilatkozat a jegyzőkönyv aláírását követően nem vonható vissza.

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat fennálló házasságból születendő vagy megszületett gyermekre is tehető, ha a bíróság a férj apaságát megdöntötte.

Győr Település