Mozgáskorlátozott járművásárlási támogatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

Az állam támogatja a súlyos mozgáskorlátozott személyek új és használt személygépkocsi vásárlását, illetve átalakítását.

Kulcsszavak: kocsi, autó, gépkocsi, gépjármű szerzési támogatás, mozgáskorlátozottak támogatása, MEOSZ, mozgáskorlátozott, kormányhivatal, támogatás, jármű, gépjármű, gépjármű átalakítás,

A támogatásra jogosult:

A súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult, ha

A szerzési támogatásra az egyéb fogyatékossággal élő személy jogosult, ha

önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző személy szállítja.

A kérelmet a lakóhely szerint illetékes, szociális hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál minden év március 31-éig és szeptember 30-áig lehet benyújtani.

  1. a súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság tényét igazoló dokumentum;
  2. az önálló személygépkocsi használó vagy a szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének másolata;
  3. átalakítás esetben a gépjárművezetői alkalmasságot tanúsító szakvéleménynek a fénymásolata;
  4. nyilatkozat arra nézve, hogy nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt;
  5. a szállítást végző személy írásbeli nyilatkozata;
  6. a hozzátartozói kapcsolatot, illetve szükség esetén a közös háztartásban élést igazoló dokumentum fénymásolata, vagy az önkéntes szerződés fénymásolata;
  7. az előnyben részesítési sorrend megállapítás érdekében
  8. a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő és a szállítást végző személy nyilatkozata arról, hogy nem részesült ő maga vagy más személy rá tekintettel közlekedési kedvezményben;
  9. a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy nyilatkozata arról, hogy a finanszírozó szervezettel a támogatáshoz előírt kölcsönszerződés megkötését vállalja.

Az eljárás illetékmentes.

Hatósági eljárásokban a szociális feladatkörében eljáró, lakóhely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal jár el.

A döntés ellen közigazgatási per indítható. Szakmai felettes szerv az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

A kérelemhez tartozó nyomtatvány innen letölthető.

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

NISZ ZRT.