Külföldi adóalanyok áfaregisztrációja

Az áfaregisztráció (bejelentkezés) kötelező, ha a külföldi adóalanynak Magyarországon áfa adónemmel összefüggően adókötelezettsége keletkezik.

Kulcsszavak: áfaregisztráció ÁFA ÁFA regisztráció adóköteles tevékenység bejelentkezés változás törlés megszűnés

Kötelező az áfaregisztráció, ha a külföldi adóalany Magyarországon folytatott vagy Magyarországon teljesülő tevékenysége alapján áfafizetésére vagy áfával összefüggően egyéb adminisztráció teljesítésére lesz kötelezett.

Az áfaregisztráció nem azonos a gazdasági célú letelepedéssel (székhely, állandó telephely létesítéssel).

 

Kötelező áfaregisztráció szükséges például:

esetén.

 

Nem magánszemély adóalanyok (például vállalkozások) esetében a bejelentkezésre, a bejelentett adatok módosítására és az adószám törlésére a ’T201-es nyomtatvány, magánszemélyek esetében pedig a ’T101-es nyomtatvány szolgál.

Magánszemélynek szüksége lehet adóazonosító jelre is, ezt a ’T34-es nyomtatványon igényelheti meg.

 

A regisztrációt az adóköteles tevékenység megkezdése előtt kell elvégezni.

 

A nyomtatványon meg kell adni a vállalkozás adatait (elnevezés, cím), a folytatni kívánt tevékenységeket, áfa-nyilatkozatot, a külföldi pénznemben kifejezett adóalap forintra történő átszámításához kapcsolódóan az MNB vagy EKB által közétett árfolyam alkalmazására irányuló választást, illetve késedelmes bejelentkezés esetén a tevékenység kezdő időpontját is.

 

EU-n kívüli országban letelepedett adóalany áfaregisztrációja esetén pénzügyi képviselő megbízása kötelező.

 

A kérelem benyújtható elektronikusan vagy papíralapon (két példányban) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósághoz (1410 Budapest, Pf.: 138.). Az elektronikus úton történő benyújtásnak feltétele, hogy a benyújtó személy rendelkezzen Ügyfélkapu regisztrációval.

 

A bejelentett adatokban bekövetkezett változást vagy az adóköteles tevékenység megszűnését a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül kell bejelenteni.

A regisztráció korlátlan ideig fenntartható, tényleges forgalom nélkül is.

 

A regisztráció bármikor megszüntethető: az adóhatóság a bejelentkezésre is használatos nyomtatványon történő törlési kérelemre törli az adószámot, ha nincs fennálló tartozás az adófolyószámlán. Ehhez a kérelemhez nem szükséges egyéb dokumentumot csatolni.

Mulasztási bírság szabható ki.

Adózó (’T201/’T101):

Bejelentkezés: a tevékenység megkezdését megelőzően;

Változás bejelentés vagy megszüntetés: 15 nap.

 

Adóhatóság:

a nyomtatvány feldolgozásának határideje: 30 nap.

’T201

elektronikusan vagy papír alapon 2 példányban

mellékletként küldendő dokumentumok:

 

’T101

elektronikusan vagy papír alapon 2 példányban

mellékletként küldendő dokumentumok:

A ’T101-es, illetve a ’T201-es nyomtatvány beküldéséhez szükséges az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) használata:

https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok

 

A nyomtatványok elektronikus úton az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) keretén belül is kitölthetők, beküldhetők (https://onya.nav.gov.hu).

Az eljárás díj- és illetékmentes

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

NAV