E-építési napló - általános célú építményfajták

Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható hiteles dokumentum, amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket.

Kulcsszavak: e-építés, e-építési napló, egyszerű bejelentés, építésügy, építés, e-mapló, Lechner, bejelentés, építtető, tervező, kivitelező

Az építtetőknek/tervezőknek/kivitelezőknek építési naplót kell vezetniük minden

Minden, még az egyszerű bejelentéshez kötöttet építési tevékenységet is be kell jelenteni.

Ha az építtető természetes személy és az egyszerű bejelentéssel saját lakhatását szeretné biztosítani, azt az e-építési napló készenlétbe helyezésével tudja megtenni. A készenlétbe helyezés az ő esetükben bejelentésnek minősül.

A felület itt érhető el: https://www.e-epites.hu/e-naplo

 

2019. október 24-étől azonban nem kötelező az elektronikus építési napló vezetése, ha az építtető természetes személy és az egyszerű bejelentéssel saját lakhatását szeretné biztosítani.

Az e-építési napló vezetésének kötelezettsége alóli mentesülés azonban csak erre az építtetői körre vonatkozik.

Minden más esetben továbbra is kötelező naplót vezetni – így pl. ha az építtető gazdasági társaság vagy más számára történik az építés.

Bővebben: https://www.e-epites.hu/hirek/tudnivalok-az-egyszeru-bejelentes-2019-oktober-24-napjatol-eletbe-lepett-valtozasairol

 

Ilyen esetben az egyszerű bejelentés az ÉTDR-ren (Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer) keresztül történik. Ez azt jelenti, hogy 2019. október 24-étől az elektronikus építési napló készenlétbe helyezése már nem minősül egyszerű bejelentésnek számukra.

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet szerint kiszabott bírság

Az építtetőnek az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet a kivitelezés tervezett megkezdése előtt 15 nappal kell bejelenteni az ÉTDR-en keresztül.

Ezt követően az e-naplót is el kell kezdenie vezetni, amennyiben az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet nem természetes személy vagy nem saját lakhatásának biztosítása céljából végzi.

Kötelező mellékletek:

A 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján rendszerhasználati díjat kell fizetni az e-naplóért, azonban az ÉTDR-ben lévő egyszerű bejelentés megtételének nincs díja.

Elsőfokú  általános építésügyi hatóság a Fővárosi és megyei kormányhivatal.

Az illetékességet az építendő épület fekvése határozza meg.

A döntés ellen közigazgatási per indítható, szakmai felettes szerv a Miniszterelnökség.

Egyszerű bejelentéshez kötött:

Kézikönyvek az e-napló használatához

Illetékes hatóságok lekérdezése

Gyakorló/demófelület

 

Mobilapplikációk:

Android

iOS 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.)

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet  az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről 

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

NISZ ZRT.