17/2006. (V. 25.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben kerülhet sor.

">

SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadása (pályázati eljáráson kívül)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló és rendeltetésénél fogva nem lakás céljára szolgáló, illetőleg az ilyen célra használt, vagy felhasználni kívánt önálló helyiség, vagy műszakilag összefüggő helyiségcsoport pályázati eljáráson kívüli bérbeadására Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyiségbérlet szabályairól szóló 17/2006. (V. 25.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben kerülhet sor.

Kulcsszavak: helyiségek, bérbeadás, Szombathely, önkormányzati tulajdon

Természetes személy, jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet.

A polgármester felé címzett írásbeli nyilatkozatban jelzi bérleti szándékát.

Amennyiben pályázat kiírására kerül sor, abban az esetben eredménytelen pályázat esetén, a kifüggesztéstől számított hat hónapon belül lehetőség van az önkormányzati tulajdonú helyiség bérbevételére pályázati eljárás lefolytatása nélkül.

A bérleti szerződésben meghatározott bérleti díj.

Bérleti díj 3 havi összegének megfelelő összegű óvadék.

A 17/2006. (V.25.) önkormányzati rendelet hatásköri szabályai alapján Közgyűlés, gazdasági ügyeket ellátó bizottság, polgármester, valamint a házkezelői feladatokat ellátó, 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Szombathely Település