Hódmezővásárhely - Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához

A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra állapítja meg a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. A kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásától esedékes.

Kulcsszavak: Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

Hódmezővásárhely állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező ügyfelek. A támogatás iránti kérelmet a szülő, a gyám, az örökbefogadó szülő és a nagykorú gyermek is jogosult benyújtani.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény folyamatosan igényelhető, melyet az erre rendszeresített formanyomtatványon Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez címezve lehet benyújtani.

Új kérelem esetén a jogosultság kezdő napja a kérelem benyújtásának napja. A kérelmet a korábbi jogosultság megszűnését megelőző három hónapon belül be lehet nyújtani.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény támogatás megállapítására irányuló eljárásban az eljárási határidő 21. nap

A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a család tagjainak jövedelméről szóló – 1 hónapnál nem régebbi - igazolásokat.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője

A döntés ellen a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Jogi és Hatósági Főosztály Szociális Igazságügyi és Gyámügyi Osztályához 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.  címzett, de Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda Népjóléti Csoportjánál előterjesztett illetékmentes fellebbezésnek van helye.

A kedvezmény az alábbi támogatások igénybevételére jogosít:

Hódmezővásárhely Település