Légi utasok jogainak érvényesítése hatósági eljárás keretében

Légi járatok törlése, késése és az utasok visszautasított beszállása esetén hatósági eljárás kezdeményezhető az utasok jogainak védelme érdekében.

Kulcsszavak: légiutas jogok, légi utasok jogai, légi utasok jogok érvényesítő hatóság, tagállami végrehajtó hatóság, járatkésés, járattörlés, visszautasított beszállás, NEB, national enforcement body, fogyasztóvédelem

A 261/2004/EK rendelet szerinti, a légi járatok törlése, késése és az utasok visszautasított beszállása esetén célszerű első lépésként írásban felvenni a kapcsolatot az érintett légitársasággal a probléma és az incidens tisztázása érdekében.

Amennyiben a légitársaság nem válaszol 30 napon belül, vagy az általa adott válasz nem elfogadható, a magyarországi repülőtér székhelye szerinti kormányhivatalhoz lehet fogyasztóvédelmi kérelemmel fordulni fogyasztóvédelmi hatósági eljárás kezdeményezése céljából.

A hatósági eljárás akkor kezdeményezhető, amennyiben az érintett járat Magyarországról indult, vagy az EU-n kívülről indult járat célállomása Magyarország volt, és azt EU-s, izlandi, norvég vagy svájci légitársaság üzemeltette. A kormányhivatal az egyedi ügyben, az utas kérelme alapján hatósági eljárást folytat le, kivizsgálja az ügy körülményeit, feltárja a tényállást, és az eljárás végén közigazgatási döntést hoz.

Amennyiben az eljáró hatóság az utas kérelmének helyt ad, az utas kérelmének a kormányhivatal, abban az esetben kötelezi a légifuvarozót az EK rendeletben foglaltak betartására, és e körben adott esetben a rendeletben rögzített átalánykártalanítás megfizetésére is kötelezi.

A hatósági eljárás lefolytatásának határideje 60 nap.

Az eljárás megindításához az alábbi dokumentumokra van szükség:

Az eljárás díjfizetési kötelezettséggel nem jár.

Az ügyben a kereskedelmi repülőtér székhelye szerint illetékes megyei (vagy fővárosi) kormányhivatal jár el.

 

A kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatóak az alábbi linkeken:

www.kormanyhivatal.hu

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

A hatósági döntés ellen közigazgatási úton nincs helye jogorvoslatnak, bírósági felülvizsgálat kérhető.

Ez azt jelenti, hogy a hatóság érdemi döntésével szemben nem lehet fellebbezni. Amennyiben nem ért egyet a hatóság döntésével, közigazgatási perben jogszabálysértésre hivatkozva keresetet nyújthat be a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül. A keresetlevelet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz (Törvényszékhez) címezve, de a határozatot hozó kormányhivatalhoz kell benyújtani.

A keresetlevél saját szerkesztésben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon is előterjeszthető.  A keresetlevél kitöltésére vonatkozó információk a bíróságok honlapján is megtalálhatók, vagy a jogi segítségnyújtó szolgálathoz is lehet fordulni útmutatásért.

A légi utasok jogairól bővebb információ elérhető ezen a linken:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/legi_utasok_jogai_1

 

Ügyleírás készítése: 2021. április 6.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

ITM