Budapest 11 Újbudai gyermekétkeztetési támogatás

Az önkormányzat a köznevelési intézménybe járó gyermek étkezéséért fizetendő térítési díjából díjkedvezményt biztosít.
 

Kulcsszavak: étkeztetés, köznevelés, kedvezmény

Bármely természetes személy.
 

Kérelmet szükséges benyújtani a nyomtatványon szereplő mellékletekkel együtt.
 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint.
 

Kérelemnyomtatvány,a nyomtatványon szereplő mellékletekkel együtt.
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján költség- és illetékmentes.
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztály
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete
 

A rászorult személyek támogatásáról szóló 10/2015. (II.25.) XI.ÖK rendeletben.
 

Újbudai gyermekétkeztetési támogatás iránti kérelem

 

A rászorult személyek támogatásáról szóló 10/2015. (II.25.) XI.ÖK rendelet.
 

Budapest 11. ker. Település