ÉRV ZRt - Vízmérőállás rögzítése

A felhasználó az aktuális vízmérő állását jelentheti be az űrlapon. 

Kulcsszavak: Vízmérőállás, mérő állás

Felhasználó

Válassza ki, melyik fogyasztási helyhez kíván bejelentést tenni. 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a vízmérőállás rögzítés nem a vízdíjszámla harmadik oldalán megjelölt bejelentési időszakban történik, elszámoló számla nem keletkezik belőle. Ha a mérőállás alapján számlakiállítási igénye van, kérjük használja a közbenső elszámolás kérése adatlapot.

Az ügyintézés díjmentes

ÉRV ZRt ügyfélszolgálat

A felhasználó lakhelye, vagy az ÉRV ZRt székhelye szerint illetékes Békéltető Testület, Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Hatósága, továbbá a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. 

A jogorvoslati helyek elérhetőségeit az Üzletszabályzatunk 13. számú melléklete tartalmazza. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy társaságunk a fogyasztói jogvita rendezése érdekében nem veszi igénybe a Békéltető Testület eljárás lehetőségét.

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

2013. évi LIV. évi törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes szolgáltatói számlaképről

58/2013 (II.27) Kormányrendelet a közműves ivóvíz-ellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről

ÉRV ZRT