Budafok-Tétény XXII. ker. BEJELENTÉS PARLAGFŰVEL VAGY ALLERGÉN GYOMMAL SZENNYEZETT TERÜLETRŐL

A földhasználók kötelesek az ingatlanukon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig fenntartani. Virágzó vagy virágbimbós parlagfűvel fertőzött belterületi telkeken a közérdekű védekezést a települési önkormányzat Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzője rendeli el. Az eljárás hivatalból indul.

Kulcsszavak: BEJELENTÉS PARLAGFŰVEL VAGY ALLERGÉN GYOMMAL SZENNYEZETT TERÜLETRŐL

Bejelentő lehet bármely személy, aki az ügytípusba sorolható jogsértést észlel. Kötelezett a földhasználó. Több tulajdonos esetén a kötelezés egyetemleges.

Az E-Önkormányzat portálon kikeresni az Általános vagy egyéb igazgatási ügyek nyomtatványok közt a "BEJELENTÉS PARLAGFŰVEL VAGY ALLERGÉN GYOMMAL SZENNYEZETT TERÜLETRŐL" név alatti űrlapot és kitöltve beküldeni a jegyző részére.

Ha egy területen található parlagfű, de az nem virágzik, és virágbimbó sem alakult ki rajta, az nem jelent jogsértést. Ha virágbimbós, vagy virágzó parlagfű található az ingatlanon, akkor a földhasználó jogsértést követett el.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) szerint.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a panaszolt telek pontos címét (utca, házszám, helyrajzi szám). Mivel az elhanyagolt területeken gyakran nehezen ismerhető fel a pontos cím, és a bejelentő nem tudja beazonosítani a helyrajzi számot sem; emellett természetesen nem várható el, hogy felismerjék a lágyszárú növényfajokat, nagy segítség, ha mellékelnek: fényképet a virágzó allergén gyomnövénnyel fertőzött területről, amin felismerhető a helyszín. térképkivágatot, amin bejelölik a panaszolt helyszínt, a bejelentő nevét és elérhetőségét, így tudunk tőle kérdezni, ha nem találjuk a helyszínt.

A bejelentés illetékmentes. A közérdekű védekezés költségei Földhasználót terhelik. Emellett a növény- és talajvédelmi hatóság növényvédelmi bírságot szab ki, amelynek mértéke a virágbimbós vagy virágzó parlagfűvel fertőzött terület nagyságától függ, 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály

A közérdekű védekezés elrendelésével és végrehajtásával kapcsolatban felmerült költségek megtérítésére kell kötelezni az ingatlan használóját/tulajdonosát. Az ingatlan osztatlan közös tulajdona esetén a költségek megtérítéséért valamennyi tulajdonos egyetemlegesen felel. A parlagfű és az üröm júniustól szeptemberig virágzik, a perjefélék (fűfélék) és az útifű márciustól augusztusig, a libatop májustól szeptemberig, a kanadai aranyvessző júliustól októberig virágzik.

Parlagfű Bejelentő Rendszer

https://budafokteteny.hu/mobilalkalmazas

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény,

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény,

a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet,

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet,

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet

Budapest 22. ker. Település