Nyíregyháza - Állatvédelmi ügyek

Nyíregyháza MJV közigazgatási területén tartott állat tekintetében az állatvédelmi jogszabályok előírásainak betartását több állatvédelmi hatósággal osztott hatáskörben a jegyző ellenőrzi.

Kulcsszavak: állatvédelem, állat

Nyíregyháza MJV közigazgatási területén tartott állat tekintetében az állatvédelmi jogszabályok megsértése esetén a jegyző jár el az állattartóval szemben.

Az állatvédelmi jogszabályok előírásai megsértésének észlelése estén bejelentéssel élhet a jegyzőhöz.

A bejelentés díj- és illetékmentes.

Nyíregyháza MJV közigazgatási területén tartott állat tekintetében Nyíregyháza MJV Címzetes Főjegyzője az illetékes eljáró hatóság.

A jegyző döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs, kérhető azonban a döntés bírósági felülvizsgálata.

A bejelentés elektronikusan E-papír szolgáltatáson keresztül nyújtható be az "ügyintézés indítása" gombra kattintással.

az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet

Nyíregyháza Település