Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység megszüntetésének bejelentése

Kereskedelmi tevékenységet bejelentés alapján vagy működési engedély alapján lehet végezni. Bizonyos termékkörök forgalmazása esetén elegendő a bejelentés, más esetekben viszont elengedhetetlen a működési engedély.

Kulcsszavak: kereskedelem, adatváltozás, bejelentésköteles, vállalkozás, kereskedelmi tevékenység, jegyző, megszűnés, bejelentés,

A kereskedő. 

A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást – ideértve a tevékenység megszüntetését is – haladéktalanul, a nyitvatartási idő változását az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység megszüntetését haladéktalanul be kell jelenteni.

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység megszüntetésére vonatkozó bejelentés, képviseleti eljárás esetén meghatalmazás.

Az adatváltozás illetve a megszüntetés bejelentése illetékmentes.

Területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal

A jegyző az adatokban történt változást a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi.

Gazdálkodó szervezetként eljáró ügyfél kizárólag elektronikus úton teheti meg a megszüntetés bejelentését. Elsősorban az E-önkormányzat portálon keresztül, vagy amennyiben az arra illetékes önkormányzat létre hozott ÁNYK nyomtatványt a bejelentésre, azon keresztül. Amennyiben az előzőek közül egyik módon sem érhető el formanyomtatvány, akkor az e-Papír szolgáltatáson keresztül lehet a bejelentést megtenni.   

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

NISZ ZRT.