FCSM - Előzetes tájékoztatás kérelem a törzshálózatba történő bekötés lehetőségeiről és feltételeiről

Előzetes tájékoztatás csatornaépítéssel kapcsolatban.

Kulcsszavak: ETK

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. ügyfelei és leendő ügyfelei.

Új lakóépület, vagy lakrész építése esetén, vagy más építésiengedély-köteles tevékenység megkezdése előtt, az ingatlan csatornaszolgáltatással való elláthatóságáról előzetes tájékoztatást kell kérni a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-től.

Az ingatlan 60 napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térképmásolata (TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel).

Abban az esetben, amikor az igénylő nem az ingatlan tulajdonosa, társtulajdonosi hozzájárulást is csatolni kell a kérelem elküldésekor.

A kérelem benyújtható személyesen a Központi irodában, illetve postai úton vagy elektronikusan és az e-ügyintézés keretében is.

http://fcsm.hu/media/files/FCSMZRT_etk.jar

Az eljárás illetékmentes.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013 (II. 28.) Korm. rendelet

 

FCSM ZRT.