VP3-3.2.1-21 Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége

Az intézkedéscélja elősegíteni, hogy az Európai Unió (a továbbiakban: EU) és Magyarország által elismert minőségrendszerek ismertek és elismertek legyenek a piacok és a vásárlók körében. A magasabb hozzáadott értékű és minőségű mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszerekben való részvételének ösztönzése azáltal, hogy támogatást biztosít az elismert minőségrendszerek EU-n belül megvalósuló tájékoztatási és promóciós tevékenységéhez.

Kulcsszavak: Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége

Támogatási kérelmet a minőségrendszernek megfelelő terméket előállítók csoportjai és a minőségrendszer előírásainak megfelelő terméket előállítókat összefogó, minőségrendszert működtető szervezetek nyújthatnak be. Ezek lehetnek:  
„A”célterület esetén: 
-elismert szakmaközi szervezet;
„B”célterület esetén: 
-jogi személyek, termelői csoportok, termelői szervezetek, termelői integrációs szervezetek vagy elismert szakmaközi szervezetek; 
-a minőségrendszer előírásainak megfelelő terméket előállítókat összefogó és minőségrendszert működtető szervezetek, jogi személyek. 
Jelen felhívásban támogatási kérelem konzorciumi formában történő benyújtására kizárólag a „B” célterület esetén van lehetőség.

A támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk elérhetősége:
EZEN A HONLAPON
A felhívás elérhetősége: 
EZEN A LINKEN

Az eljárás illetékmentes.

Irányító hatóság: Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága
Kifizető ügynökség: Magyar Államkincstár

Jogorvoslati lehetőség: Agrárpolitikáért felelős miniszter

Magyar Államkincstár/Támogatások
Pályázat.gov.hu/Vidékfejlesztési Program

272/2014. (XI.5) Korm.rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

VTF