HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS BEJELENTÉSE, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, NYILVÁNTARTÁSBÓL VALÓ TÖRLÉS, ADATVÁLTOZÁS: VÁMTANÁCSADÓK, VÁMÜGYNÖKÖK_PM-SZKF-283-HÁ

Űrlap az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény (Vtv.) 207. § (5) bekezdése szerint a vámtanácsadói, vámügynöki tevékenység határon átnyúló jelleggel történő folytatásának bejelentésére, a bejelentése alapján nyilvántartásba vett természetes személyek adatváltozásának átvezetésére, valamint a nyilvántartásból való törlés kérelmezésére.

Kulcsszavak: HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS BEJELENTÉSE, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, NYILVÁNTARTÁSBÓL VALÓ TÖRLÉS, ADATVÁLTOZÁS: VÁMTANÁCSADÓK, VÁMÜGYNÖKÖK

Azok a természetes személyek, akik határon átnyúló tevékenységként Magyarország területére kívánnak vámtanácsadói vagy vámügynöki tevékenységet folytatni, valamint akik határon átnyúló vámtanácsadói, vámügynöki tevékenységet végzők nyilvántartásában szerepelnek. Az űrlap meghatalmazott útján történő benyújtására van lehetőség, a kérelmező aláírt meghatalmazása Ügyfélkapuval rendelkező személy részére az űrlaphoz csatolandó.

Elektronikus úton (szakterületenként külön-külön) bejelentést kell benyújtani a nyilvántartásba vételt végző szervezet felé, a benyújtandó dokumentumok csatolása mellett.

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdése c) pontja szerint.

A 283/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 12. § (3)-(4) bekezdése szerint a vámtanácsadói, vámügynöki tevékenység határon átnyúló jelleggel történő megkezdésének és folytatásának bejelentése alapján történő nyilvántartásba vételi eljárás díja 7 000 forint, a nyilvántartásban szereplő adatváltozás átvezetésének díja 2 000 forint, a kérelemre történő nyilvántartásból való törlés díja 3 000 forint Az igazgatási szolgáltatási díjat a Pénzügyminisztérium 10032000-01460658-00000000 számú számlájára kell befizetni.

Pénzügyminisztérium

https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/

https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/vamtanacsadok-es-vamugynokok

 

 

PM-MMF