Nemesfém tárgyak és termékek laboratóriumi vizsgálatára és minősítésére irányuló kérelem

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztályának laboratóriuma  a nemesfém tárgyak és nemesfém tartalmú termékek, valamint egyéb fémötvözetek analitikai vizsgálatát a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány alapján akkreditált vizsgálólaboratóriumában végzi. A vizsgálatra irányuló kérelem alapján Eredményközlés készül, mely tartalmazza a vizsgálatra bemutatott tárgy típusát, hiteles tömegét, a tárgy pontos nemesfém tartalmát, valamint a nemesfém tárgy finomsági fokozatát.

Kulcsszavak: Anyagvizsgálat, Fémjelzés, Laboratóriumi vizsgálat, Arany tárgy, Ezüst tárgy, Platina tárgy, Palládium tárgy, Nemesfém tárgy, Tűzi vizsgálata, Potenciometrikus vizsgálata, Gravimetriás vizsgálata, XRF vizsgálat, ICP vizsgálat.

Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá egyéb szervezet, amely megfelel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  10. §-ában foglaltaknak.

Első lépésként be kell szerezni a Laboratóriumi vizsgálati megrendelőlapot


A nyomtatvány letölthető a  http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok oldalról. Ezt követően ki kell tölteni a nyomtatvány megfelelő rovatait: az Ügyfél nyilvántartási számát, nevét, címét, telefonszámát, a vizsgálatra bemutatott anyag megnevezését (pl: Au lemez, Au rúd, Au tömb vagy Ag nemesfém tárgy), feltételezett finomságát, a kért vizsgálatok megnevezését, célját.

A vállalási határidőt a hatóság tölti ki, kérhető sürgősségi eljárás, ezek díjai: az 1x-es sürgősségi díj mértéke az alapdíj 100 %-a, 2x-es sürgősségi díj mértéke az alapdíj 200 %-a. További követelmény a nyomtatvány cégszerű aláírása az Ügyfél részéről. Ezt követően a nyomtatványt, valamint a megrendelés tárgyát képező anyagot a Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztályának 1089 Budapest Bláthy Ottó u. 3-5. szám alatt található földszinti ügyfélfogadó terében, a középső ablakánál, ügyfélfogadási időben (H-P: 8.00-12.00) le kell adni. Ezután a megadott határnapon az Eredményközlés, valamint a vizsgálatra bemutatott anyag az átadás helyszínén átvehető, az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében. A díj a hatóság 1089 Budapest Bláthy Ottó u. 3-5. szám alatt található földszinti pénztárában készpénzzel, bankkártyával vagy  átutalással egyenlíthető ki.


Amennyiben kifogás merül fel az Ügyfél részéről a vizsgálati eredménnyel kapcsolatosan, úgy döntővizsgálatot kérhet. Ha a döntővizsgálat alapjául szolgáló kifogás alaptalannak bizonyul, a döntővizsgálat igazgatási szolgáltatási díját az Ügyfél viseli.
 

Arany, ezüst tüzivizsgálata: 5 munkanap, 1Xsürgős: 3 munkanap, 2xsürgős: 1 munkanap

Ezüst potenciometrikus vizsgálata: 5 munkanap, 1Xsürgős: 3 munkanap, 2xsürgős: 1 munkanap

Platina és platinafémek gravimetriás vizsgálata: 15 munkanap, 1Xsürgős: 6 munkanap

XRF vizsgálat: 2 munkanap, 1Xsürgős: 1 munkanap, 2xsürgős: aznapi kiadás

ICP vizsgálat: 15 munkanap, 1Xsürgős: 6 munkanap

Alacsony nemesfémtartalmú anyagok vizsgálata: 15 munkanap

Érme (Au, Ag) vizsgálata: 5 munkanap, 1Xsürgős: 3 munkanap

A törvényes előírásoktól eltérő ékszerötvözetek engedélyezés előtti vizsgálata: 15 munkanap

Vállalási határidő: 09.00 óra utáni átvétel esetén a beadás napját követő nap az első munkanap.

Az 1x-es sürgősségi díj mértéke az alapdíj 100 %-a, 2x-es sürgősségi díj mértéke az alapdíj 200 %-a.​

 

Laboratóriumi vizsgálati megrendelőlap

A vizsgálatokért fizetendő eljárási, szolgáltatási díjak mértékét a fémjelzési, a nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységért, valamint az egyenértékűség megállapítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet mellékletének II. pontja tartalmazza.

a)    ékszerötvözetek, nemesfémtartalmú tömbök, félkész gyártmányok, fémhulladékok:
1. aranytartalom meghatározása 250 ezrelék alatti koncentráció tartományban    3 100,00 Ft
2. aranytartalom meghatározása 250-800 ezrelék közötti koncentráció tartományban    3 500,00 Ft
3. aranytartalom meghatározása 800 ezrelék fölötti koncentráció tartományban    3 800,00 Ft
4. arany- és ezüsttartalom együttes meghatározása    4 100,00 Ft
5. ezüsttartalom meghatározása    2 000,00 Ft
6. színezüst vizsgálata    2 300,00 Ft
7. platina ötvözetekben platina-, rhodium-, irídium-, palládiumtartalom meghatározása elemenként    13 000,00 Ft
8. röntgenfluorescens spektrometriás vizsgálat    1 200,00 Ft
b)    nemesfémtartalmú érmék, pénzek:    
1. aranytartalom meghatározása és tömeghitelesítése    7 400,00 Ft
2. ezüsttartalom meghatározása és tömeghitelesítése    5 900,00 Ft
c)    a jogszabályi előírásoktól eltérő ékszerötvözet engedélyezés előtti teljes körű vizsgálata    22 000,00 Ft
d)    bányatermékek, hulladékok, egyéb - nem fém állapotú - nemesfémtartalmú anyagok tételenkénti vizsgálata:    
1. dúsítás, előkészítés    11 000,00 Ft
2. nemesfémtartalom meghatározása elemenként: az a) pontban felsorolt díjtételek hozzáadásával    
e)    mintavétel tömbből:    
1. vágott minta    800,00 Ft
2. fúrt minta    1 500,00 Ft
f)    fém állapotú minták kémiai előkészítése:    
1. egyszerű minták esetén    1 800,00 Ft
2. összetett minták esetén    4 200,00 Ft
g)    ICP vizsgálat elemenként    3 000,00 Ft
h)    tömegmérés hitelesítése grammonként    2,00 Ft
i)    importból származó nemesfémtartalmú anyagok hiteles tömegmérésének ellenőrzési díja a hiteles mérési díj fele    
j)    hitelesítési adatok beütése grammonként    3,00 Ft
Hitelesítő beütés esetén a beütési díj a hiteles tömegmérés díját is tartalmazza.
k)    tájékoztató jellegű elővizsgálat díja a hivatalos vizsgálati díj fele
l)    sürgősséggel megrendelt munkálatokat a Hivatal:
1. 72 órán belül végzi el: a sürgősségi díj mértéke az alapdíj     100 %-a,
2. 24 órán belül végzi el: a sürgősségi díj mértéke az alapdíj    200 %-a.


A díjat a hatóság pénztárában vagy a hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 számú számlájára kell befizetni. Fizetési módok: a hatóság pénztárában készpénzzel vagy bankkártyával, vagy átutalással vagy sárga csekken a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 számú számlájára.

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály

Laboratóriumi vizsgálati megrendelőlap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm. rendelet

A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

A fémjelzési, a nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységért, valamint az egyenértékűség megállapítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet

BFKH KHENF