Külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakóhely változásának bejelentése

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó külföldön élő magyar állampolgárnak külföldi lakóhelyének változását be kell jelentenie Budapest Főváros Kormányhivatalánál. Az a külföldön élő magyar állampolgár, akinek még nincs bejelentett külföldi lakóhelye nyilvántartva, szintén itt jelentheti be külföldi lakóhelyének címét.

Kulcsszavak: külföldi lakóhely változás, lakóhely változás bejelentése, külföldi lakcím bejelentése, külföldi lakcím változásának bejelentése, külföldi lakóhely változásának bejelentése

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó külföldön élő magyar állampolgárok.

A szolgáltatás igénybevétele nem igényel elektronikus azonosítást (pl.: Ügyfélkapu).

A külföldi lakóhely változásának bejelentéséhez ki kell töltenie egy kérelmet, ezen keresztül jelentheti be az új külföldi lakóhelyének címét. Az űrlap kitöltését követően a kérelmet benyújthatja, az eljárás megindul.

Az azonosításhoz az alábbi adatokat kell megadnia:

Az ügyintézési határidő 30 nap.

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Budapest Főváros Kormányhivatala

A hivatal döntése ellen a Belügyminisztériumhoz lehet fellebbezéssel élni. A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

A külföldi lakóhely változásának bejelentése okán a lakcímigazolvány cseréjére nem kerül sor, abban továbbra is „külföldi cím” megjelölés fog szerepelni.

Külföldi lakóhelyként az Ön által megadott ország, település, lakcím, postai irányítószám és tartomány (amennyiben létezik) kerül bejegyzésre a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba.

A külföldi lakóhely változásának nyilvántartásba vételéről Budapest Főváros Kormányhivatala értesíti Önt.

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

EKTFO