Háztartási munka bejelntése

A háztartási munka, mint a természetes személyek között létrejött munkavégzésre irányuló atipikus jogviszony, keretében foglalkoztatott háztartási alkalmazott foglalkoztatásának bejelentése.

Kulcsszavak: háztartási munka, foglalkoztatás, háztartási, atipikus, regisztrációs díjfizetési kötelezettség

Természetes személy (foglalkoztató)

A háztartási munka adataira vonatkozó bejelentést a természetes személy foglalkoztató választása szerint a NAV-hoz elektronikusan, a ’T1043H jelű adatlapon vagy telefonon, a 185-ös számú ügyfélvonalon is teljesítheti.

A foglalkoztató egyszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha a bejelentési és a regisztrációs díjfizetési kötelezettségét nem teljesíti.

A háztartási alkalmazott foglalkoztatását a foglalkoztató havonta, vagy több hónapra előre a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni.

A NAV 'T1043H jelű adatlapja és útmutatója: http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok

A foglalkoztatót az adóhatósági nyilvántartásba vétel, regisztráció céljából teljesített bejelentéssel érintett háztartási alkalmazottanként havonta 1000 forint összegű regisztrációs díjfizetési kötelezettség terheli. A regisztrációs díj összege független attól, hogy az adott hónapon belül hány napon történt a foglalkoztatás.

A NAV illetékes adó- és vámigazgatósága, illetve Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

A NAV Fellebbviteli Igazgatósága

A NAV 47- számú információs füzete: A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai; Elérési útvonal: https://www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz

A NAV 'T1043H jelű adatlapja.

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC törvény I. fejezete.

NAV