E-BEJELENTŐ: AUTOMATIKUS ADATVÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI SZOLGÁLTATÁSRA TÖRTÉNŐ FELIRATKOZÁS

Az ügytípus használatával Önnek lehetősége nyílik arra, hogy a Rendelkezési Nyilvántartásban (RNY) tett rendelkezésének időtartama alatt (legfeljebb 5 éven belül), a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban (SZL) esetlegesen bekövetkező adatváltozásait az e-bejelentő automatikusan továbbítsa az Önnel szerződéses jogviszonyban álló, a szolgáltatáshoz csatlakozott közüzemi és hírközlési szolgáltatók felé. 

Kulcsszavak: e-bejelentő, adatváltozás-bejelentés, szolgáltatás, feliratkozás

Bármely természetes személy, aki a személyiadat- és lakcímnyilvántartás (SZL) alanya (Magyarország területén élő magyar állampolgárok, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, honosított, vagy visszahonosított külföldön élő polgárok, egyesesetekben külföldön élő magyar állampolgárok), valamint rendelkezik a Rendelkezési Nyilvántartásban (RNY) megtett e-bejelentő rendelkezéssel.


Ezen túlmenően szükséges elektronikus ügyfél tárhellyel (KÜNY-tárhellyel) rendelkeznie, valamint online ügyintézés esetén a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) valamelyik azonosítási szolgáltatásával (Ügyfélkapu, eSzemélyi, RKTA, Arcképes azonosítás).


Amennyiben nem biztos abban, hogy rendelkezik-e KÜNY tárhellyel, a következő szolgáltatás segítségével nyílik lehetősége ellenőrizni, illetve igényelni: Tárhely igénylés szolgáltatás


A szolgáltatást abban az esetben tudja igénybe venni, ha az Önnel szerződésben álló szolgáltatók már csatlakoztak. A szolgáltatással elérhető közüzemi szolgáltatók csatlakozása folyamatos. (A csatlakozott szolgáltatók aktuális listáját itt érheti el).
 

Az ügytípus személyesen a kormányablak ügyfélszolgálatokon, vagy online a magyarorszag.hu-n, illetve az e-bejelentő honlapjáról közvetlenül indítva intézhető.

Az ügytípus igénybevételéhez e-bejelentő regisztráció szükséges. Ezt az e-bejelentő honlapján teheti meg, KAÜ-s azonosítást követően vagy személyesen valamely kormányablakban. Regisztrációkor ellenőrzésre kerül, hogy Ön jogosult-e az automatikus adatváltozás-bejelentési szolgáltatás igénybevételére, amelyről a szolgáltatás felületén tájékoztatást is kap.

Online ügyintézés esetén
-    Indítsa el a szolgáltatást;
-    Jelentkezzen be a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) azonosítási szolgáltatások valamelyikével (Ügyfélkapu, RKTA, eSzemélyi, Arcképes azonosítás);
-    Ha még nem regisztrált az e-bejelentő szolgáltatásra, először regisztráljon;
-    Válassza ki az Adatváltozás bejelentése (VB) ügykategórián belül az Automatikus adatváltozás-bejelentés ügytípust;
-    Az ügytípus kiválasztását követően az e-bejelentő automatikusan bekérdez a Rendelkezési Nyilvántartásba arra vonatkozóan, hogy Ön tett-e már e-bejelentő rendelkezést. Amennyiben nem, úgy lehetősége van ezt megtenni az „RNY rendelkezést teszek” gomb megnyomásával, amelyre kattintva új ablakban megjelenik a Rendelkezési Nyilvántartás publikus felülete, ahol megtehető a rendelkezés. A rendelkezés megtételéről az e-bejelentő ügyindító felületén is szükséges visszajeleznie (az RNY rendelkezést tettem gomb megnyomásával). Ha már korábban megtette az e-bejelentő rendelkezést az RNY-ben, úgy ennek tényét kijelzi az e-bejelentő felülete is.
-    Válassza ki azokat a szolgáltatókat, akik felé el kívánja küldeni az automatikus értesítést;
-    A szolgáltatás igénybevétele során Ön eldöntheti, hogy az alap, vagy a bővített automatikus értesítési szolgáltatást kívánja igénybe venni. A két szolgáltatás közötti különbségek az alábbiak:
o    alap szolgáltatás: ebben az esetben kizárólag az Ön természetes személyazonosító adatainak (pl. viselt név), valamint a lakóhely (állandó lakcím) adatának személyiadat- és lakcímnyilvántartásban bekövetkező változásáról értesíti az e-bejelentő az Ön szolgáltatóit (az RNY-ben tett e-bejelentő rendelkezésének időtartama alatt).
o    bővített szolgáltatás: ebben az esetben az alap szolgáltatás esetében átadásra kerülő adatokon túl az Ön esetlegesen bekövetkező elhalálozásának tényét és idejét is közli e-bejelentőaz Ön által megjelölt szolgáltatóival a személyiadat- és lakcímnyilvántartástól kapott értesítés alapján. Amennyiben igénybe kívánja venni ezt a szolgáltatást, úgy ebben az esetben szükséges megadnia egy, esetleges elhalálozás esetén értesítendő kapcsolattartó személy adatait is. ()
-    Amennyiben minden adatot ellenőrzött és rendben talált, a feliratkozását elmenti a rendszer és ezzel egy későbbi esetleges adatváltozáskor a rendszer automatikusan értesíteni fogja a szolgáltatókat. Az automatikus értesítés szolgáltatók felé való elküldését megelőzően az alap szolgáltatás esetében Ön értesítést kap, így az elküldést megelőzően lehetősége nyílik az értesítendő szolgáltatók körét módosítani vagy leiratkozni a szolgáltatásról. (Bővebb tájékoztatót az e-bejelentő honlapján talál).

Személyes ügyintézés esetén
-    Keressen fel egy kormányablakot (bármely kormányablakban intézhető), előtte, ha teheti, foglaljon időpontot;
-    Amennyiben Ön még nem tett e-bejelentő rendelkezést a Rendelkezési Nyilvántartásban (RNY), úgy ügyintéző az Ön megbízása alapján azt is rögzíti;
-    Az ügyintézés gördülékenysége érdekében vigye magával a Kormányablakba a személyes ügyintézéshez szükséges dokumentumokat (pl. szolgáltatói számlalevelek, szerződések), amelyek alapján a szolgáltatói azonosítók is megadhatók;
-    Az ügyintéző az Ön megbízása alapján azonosítást követően rögzíti a rendszerben az Ön által megadott, az automatikus adatváltozás értesítésre való feliratkozáshoz szükséges adatokat;
-    Visszaigazolást kap arról, ha az ügyindítás (feliratkozás) sikeresen megtörtént.
Amennyiben még nem rendelkezik a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges KÜNY tárhellyel, vagy még nem regisztrált az e-bejelentő szolgáltatásra, a Kormányablakban ezt is megteheti.
 

A szerződő szerződéses adataiban bekövetkező változás a változástól számított 15 napon belül bejelentendő az érintett szolgáltatók felé. A megváltozott adatok átvezetése a szolgáltató nyilvántartásában a bejelentés alapján valósul meg.

Az adatváltozásra irányuló bejelentést az érintett szolgáltatónak az ügyfél beazonosítására nyitva álló 5 munkanapon túl a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott időn belül kell feldolgozni és nyilvántartásába átvezetni.

Az ügytípushoz nem kapcsolódik benyújtandó dokumentum.

A szolgáltatás használata a természetes személy ügyfelek számára díj- és illetékmentes.

Csatlakozott szolgáltatók – a bejelentéssel kapcsolatos eljárás vonatkozásában.
Pest Megyei Kormányhivatal – az e-bejelentő adattovábbítási szolgáltatással kapcsolatban.
 

Csatlakozott közüzemi szolgáltatók: Magyar Energetika és Közmű-szabályozási Hivatal.
Csatlakozott hírközlési szolgáltatók: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság.
E-bejelentő szolgáltató: Miniszterelnökség.
 

Csatlakozott Szolgáltatók aktuális listája
A szolgáltatás csak előzetes regisztráció után vehető igénybe.
 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
Az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól szóló 672/2021. (XII.2.) Korm. rendelet 
 

PMKH