Magánszemélyek részére kiadott parkolási igazolvány pótlása

A természetes személyek elektronikus úton kezdeményezhetik parkolási igazolványuk pótlását abban az esetben, ha az igazolványt ellopták, megsemmisült, vagy elveszett.

Kulcsszavak: magánszemélyek részére kiadott parkolási igazolvány pótlása, parkolási igazolvány pótlása, rokkant kártya pótlása

Parkolási igazolvánnyal rendelkező személy, vagy aki a részére kiállított parkolási igazolványt elvesztette, az megsemmisült, vagy azt tőle eltulajdonították.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatáson keresztül az veheti igénybe, aki rendelkezik

és megfelel az elektronikus ügyintézés további feltételeinek.

Akinek az igazolványát eltulajdonították, megsemmisült vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított 10 napon belül bármely járási hivatalnál bejelenteni.

Érvénytelen az igazolvány, ha

A parkolási igazolvány pótlása teljes körűen intézhető elektronikusan.

Az elektronikus úton intézhető pótlás esetében az okmány 15 napon belül kerül kiállításra és postázásra.

A természetes személyek részére kiállított parkolási igazolvány pótlása díj- és illetékmentes.

A lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal, illetve a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala Központi Okmányirodai Főosztálya

Fővárosi és megyei kormányhivatal

A parkolási igazolvány birtokban tartására vonatkozó szabályok

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól

5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)

EKTFO