meghosszabbítását.

">

Névjegyzékbe vétel meghosszabbítása iránti kérelem magyarországi lakcímmel nem rendelkező, regisztrált választópolgárok részére (NVI)

Minden magyarországi lakcímmel nem rendelkező, magyar állampolgár, aki kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben (azaz korábban regisztráltatta magát), az alábbiak szerint kérheti központi névjegyzékbe vételének (regisztrációjának) meghosszabbítását.

Kulcsszavak: központi névjegyzék, regisztráció meghosszabbítása, NVI, jogorvoslat

Minden magyarországi lakcímmel nem rendelkező regisztrált választópolgár.

A névjegyzékbe vétel meghosszabbításához kérelmet kell benyújtani.

 

A kérelem elektronikus és postai úton is benyújtható.

 

1. Elektronikus úton

A kérelem elektronikus úton – elektronikus azonosítással vagy azonosítás nélkül – az alábbi linken nyújtható be: https://kerelem.valasztas.hu/vareg/KulfoldiCimKerelemInditasa.xhtml

 

2. Postai úton

A kérelem postai benyújtáshoz szükséges nyomtatvány (pdf formátumban) innen tölthető le:

A honlapról letöltött és kinyomtatott kérelmet – kitöltését követően – postai úton a Nemzeti Választási Irodának kell megküldeni a 1397 Budapest, Pf.: 547 címre.

A névjegyzékbe vétel meghosszabbításáról szóló értesítés vagy az annak elutasításáról hozott döntés kézbesítése a kérelemben megadott e-mail címre, telefax számra vagy postai címre történik.

A regisztrált magyarországi lakcímmel nem rendelkező, külföldön élő választópolgár adatait a központi névjegyzék a nyilvántartásba vételtől számított 10 évig tartalmazza, kivéve, ha a választópolgár időközben országos választáson vett részt vagy a nyilvántartásba vett adatait módosíttatta vagy kérte névjegyzékbe vételének meghosszabbítását. Ezen esetekben a 10 éves határidő nem a nyilvántartásba vétel, hanem a felsorolt események bekövetkezésének időpontjától számítódik.

Ha tehát a választópolgár meghosszabbítja névjegyzékbe vételét (regisztrációját), akkor a 10 éves határidő újraindul.

A névjegyzékbe vétel meghosszabbítása iránti kérelem bármikor benyújtható.

A névjegyzékbe vétel meghosszabbítása iránti kérelemről a Nemzeti Választási Iroda a beérkezését követő 5 napon belül, a választás kitűzését követő időszakban a kérelem beérkezése napján dönt.

Figyelem! Abban az esetben, ha a kérelem benyújtása a kitűzött választás időszakában történik, a kérelmező akkor tudja érvényesíteni névjegyzékbe vételének meghosszabbítását, ha a kérelme az adott választást megelőző 25. napig a Nemzeti Választási Irodához beérkezik, feltéve, ha a kérelmező a névjegyzékbe vétel meghosszabbításához szükséges törvényi feltételeknek megfelel.

A kérelmen kívül egyéb dokumentum benyújtására nincs szükség.

A kérelmen kívül egyéb dokumentum benyújtására nincs szükség.

Nemzeti Választási Iroda

Székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3.
Postai címe: Nemzeti Választási Iroda, 1397 Budapest, Pf.:547.

Telefon: 06-1-795-3310
Fax: 06-1-795-0788

Email: visz@nvi.hu
Honlap: http://www.nvi.hu

További kapcsolattartási és ügyfélfogadási adatok: https://www.valasztas.hu/elerhetosegi-adatok

A Nemzeti Választási Iroda elnöke. Ha a Nemzeti Választási Iroda elnöke a fellebbezésnek nem ad helyt, a fellebbezést a Fővárosi Törvényszék bírálja el.

A kérelmet elutasító döntés elleni fellebbezés legkésőbb a döntésről szóló értesítés kézhezvételét, illetve elektronikus úton vagy telefaxon közölt értesítés esetén az értesítés megküldését követő tizenötödik napon nyújtható be a Nemzeti Választási Iroda elnökének. A fellebbezés postai úton a 1397 Budapest, Pf.:547. postacímre, elektronikus úton – kizárólag azonosítással – a www.magyarorszag.hu honlapon a Választás/ Választás/Jogorvoslat (NVI) opció kiválasztásával az „Ügyintézés indítása” gombra kattintással elérhető űrlap kitöltésével nyújtható be.

A fellebbezésnek a személyazonosító- (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, személyi azonosító vagy magyar hatóság által kiállított személyazonosító okmány száma) és lakcímadatokon kívül a kérelmet elutasító döntés iktatószámát, valamint a névjegyzékbe vétel meghosszabbítását alátámasztó indokolást kell tartalmaznia.

Ha a Nemzeti Választási Iroda elnöke a fellebbezésnek nem ad helyt, a fellebbezést elbírálás céljából felterjeszti a Fővárosi Törvényszékhez. A Fővárosi Törvényszék döntését kézbesíti a fellebbezőnek.

Ha a Nemzeti Választási Iroda elnöke a fellebbezést megalapozottnak tartja, a fellebbezésében foglaltaknak megfelelően meghosszabbítja névjegyzékbe vételét (regisztrációját).

Amennyiben a Nemzeti Választási Iroda elnöke a fellebbezésben foglaltaknak nem ad helyt, a fellebbezést legkésőbb a beérkezését követő tizenötödik napon, illetve a választás kitűzését követően benyújtott fellebbezés esetében annak beérkezését követő napon felterjeszti a Fővárosi Törvényszékhez.

A fentiekről Önt a Nemzeti Választási Iroda elnöke fogja értesíteni.

A Fővárosi Törvényszék a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését követő tizenötödik napon, a választás kitűzését követően meghozott döntés esetén a beérkezését követő három napon belül dönt. Erről a döntésről közvetlenül a Fővárosi Törvényszék fogja Önt értesíteni.

A Fővárosi Törvényszék eljárásában az ügyvédi képviselet nem kötelező, a törvényszék egyesbíróként jár el.

Ha a Fővárosi Törvényszék a fellebbezést megalapozottnak találja, elrendeli az Ön névjegyzékbe vételének (regisztrációjának) meghosszabbítását. Ellenkező esetben a Fővárosi Törvényszék a fellebbezést elutasítja.

A központi névjegyzékbe vétel meghosszabbítása iránti kérelem elbírálásának folyamata:

A Nemzeti Választási Iroda

 

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról

17/2013. (VII.17.) KIM rendelet a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről

1990. évi CXIII. törvény az illetékekről

NVI