Névjegyzékbe vétel meghosszabbítása magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgároknak (NVI)

Magyarországi lakcímmel nem rendelkező, magyar állampolgárságú választópolgárként Ön kérheti névjegyzékbe vételének meghosszabbítását.

Kulcsszavak: névjegyzékbe vétel meghosszabbítása, kérelem

Minden magyarországi lakcímmel nem rendelkező regisztrált választópolgár.

A regisztrált külhoni választópolgár 10 évig szerepel a névjegyzékben. A 10 évet attól az időponttól kell számítani, amikor a külhoni választópolgárt névjegyzékbe vették, azonban újraindul a 10 év, ha a választópolgár szavazott, vagy kérte értesítési címe vagy a szavazólap-átvétel helyének módosítását, illetve a névjegyzékbe vételének meghosszabbítását.

A névjegyzékbe vétel meghosszabbítása iránti kérelem bármikor beadható. 

Egy adott választás tekintetében azonban a választójog gyakorlásához az szükséges, hogy a kérelem a Nemzeti választási Iroda címére a szavazás napját megelőző 25. napig megérkezzen. Az ennél később beérkezett kérelem esetén választójogát már csak a következő választások, illetve országos népszavazás alkalmával gyakorolhatja.

A regisztrált külhoni választópolgár bármikor kérheti regisztrációjának meghosszabbítását itt:

Választási regisztráció törlése online

A honlapról letöltött és kinyomtatott nyomtatvány kitöltést követően postai úton is benyújtható a Nemzeti Választási Iroda címére: 1397 Budapest, Pf.: 547

Letölthető nyomtatvány postai benyújtáshoz (pdf)

A Nemzeti Választási Iroda elnöke. Ha a Nemzeti Választási Iroda elnöke a fellebbezésnek nem ad helyt, a fellebbezést a Fővárosi Törvényszék bírálja el.

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról.

NVI