OKTE - Egyházi, nemzetiségi önkormányzati és nem állami köznevelési intézményfenntartók támogatásainak éves és évközi elszámolása

Egyházi, nemzetiségi önkormányzati és nem állami köznevelési intézményfenntartókat a központi költségvetésből megillető, a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerinti támogatások éves és évközi elszámolása

Kulcsszavak: éves, évközi, elszámolás, támogatás, nem állami, nemzetiségi önkormányzat, egyházi, köznevelés, fenntartó

Egyházi, nemzetiségi önkormányzati és nem állami köznevelési intézményfenntartók

Az „Ügyintézés indítása” gomb megnyomásával van lehetőség  az igénybevett támogatásokkal köznevelési intézményi, feladat ellátási helyenkénti, valamint fenntartói szinten összesített módon elszámolni..
Az igénybevett támogatásokról szóló elszámolást a Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerint illetékes Igazgatóságához az e célra rendszeresített adatlapokon kell benyújtani, amelyek a Magyar Államkincstár honlapján kerülnek közzétételre a Nem lakossági ügyfelek > Humánfenntartók > Köznevelési ágazat > Nem állami közneveléshez kapcsolódó támogatások > Támogatás-elszámolás menüpontban.

Elérhetőség: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/kozoktatas-normativa-elszamolas

Amennyiben a fenntartó az elszámolási kötelezettségének nem teljes körűen tesz eleget, az eljáró Igazgatóság nyolc napos határidő kitűzésével felhívja az elszámolási kötelezettség teljesítésére. Ha a fenntartó a felhívásnak határidőben nem teljes körűen tesz eleget, a támogatások folyósítását az Igazgatóság felfüggeszti és az elszámolással érintett évben, valamint a tárgyévben folyósított támogatások visszafizetésére és igénybevételi kamat megfizetésére kötelezi.

Éves elszámolás: tárgyévet követő év március 31.
Évközi elszámolás: a fenntartó köznevelési alapfeladat-ellátása megszűnésének napjától számított 8 napon belül.

A Magyar Államkincstár honlapján közzétett adatlapok és mellékletei.

Az eljárás illetékmentes.

A Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerint illetékes megyei igazgatósága

Fellebbezhető végzés esetén Magyar Államkincstár Központi szerve/határozat esetén az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság

A fenntartók a támogatásokkal kapcsolatos ügyeiket a 2015. évi CCXXII. törvény alapján kizárólag elektronikus úton intézhetik.

Amennyiben a fenntartó egyháznak minősül, és nem jogi képviselővel jár el, a támogatásokkal kapcsolatos ügyeit választása szerint elektronikus úton, illetve papír alapon intézheti.

Magyar Államkincstár honlapján: Nem lakossági ügyfelek > Humánfenntartók > Köznevelési ágazat > Nem állami közneveléshez kapcsolódó támogatások > Támogatás-elszámolás menüpont

Elérhetőség: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/kozoktatas-normativa-elszamolas

229/2012.(VIII.28.) Korm. rend;

Tárgyévi költségvetési törvény;

2011. évi CXC. törvény

MÁK_ÖF