KECSKEMÉT – IDEGENFORGALMI ADÓ

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó beszedésére és a bevallás beadására a szállásadó kötelezett. Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezettnek akkor is be kell fizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Az adó alapja:

a megkezdett vendégéjszakák száma

Kulcsszavak: IFA, vendégéjszaka, szállás

Az adó beszedésére és a bevallás beadására a szállásadó kötelezett.

A fizetendő adót a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be. Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is köteles befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Az idegenforgalmi adó bevallása idegenforgalmi adóbevallási nyomtatványon havonta történik önadózás keretében, a bevallással érintett hónapot követő hó 15. napjáig. 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése szerint elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók kizárólag elektronikus úton, az erre rendszeresített űrlapon nyújthatják be a bevallást.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220.§ (1) bekezdés értelmében a természetes személy adózó kétszázezer forintig, nem természetes személy adózó ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az idegenforgalmi adó bevallása idegenforgalmi adóbevallási nyomtatványon havonta történik önadózás keretében, a bevallással érintett hónapot követő hó 15. napjáig.

A benyújtandó nyomtatvány az  E-ÖNKORMÁNYZAT  portálon, Ágazat: Adóügy, Ügytípus: idegenforgalmi adó címszó alatt kiválasztható:

Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (….-ig) nyomtatvány név alatt.

(A megfelelő év nyomtatványa értelemszerűen választandó.)

Az adó mértéke:

400 Ft/fő/vendégéjszaka

Az adó megfizetése:

tárgyhót követő hónap 15-ig

Az adót Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 11732002-15337544-03090000 számú idegenforgalmi adó beszedési számlájára kell megfizetni.

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője

Az adókötelezettség alól mentes:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31. § alapján

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról szóló 51/2003.(XII.1.) önkormányzati rendelete 3. § alapján

A szállásadónak az adómentességre jogosító tartózkodásról az önkormányzati rendelet 2. mellékletnek megfelelő adattartalmú „nyilatkozatot” kell beszereznie, vagy ezt a tényt a vendégnyilvántartó-könyvben igazoltatnia, ennek hiányában az adót meg kell fizetnie.

Kecskemét Település