IGAZOL Adó-, Jövedelem-, Illetőségigazolás iránti kérelem - egyéni vállalkozók

Valamennyi ügyfélnek lehetősége van adóhatósági igazolást (adó-, jövedelem-, illetőségigazolás) elektronikus úton kérelmezni a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (a továbbiakban: NAV).

Kulcsszavak: igazolás, IGAZOL, adóigazolás, jövedelemigazolás, illtőségigazolás, nullás igazolás, köztartozásmentesség, köztartozásmentes igazolás

A kérelmezőnek a NAV hivatalos oldaláról az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programot és az IGAZOL nevű nyomtatványt kell letöltenie, majd a kitöltött nyomtatványt az ÁNYK keretprogram segítségével beküldenie.

Az adóhatósági igazolások kiadásának határideje 6 nap, ami egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható. Az igazolás kiadásának idejét befolyásolja, illetve az azonnali igazolás kiadását megakadályozhatja:

 

Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra és a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

A kérelmet elektronikusan a KÜNY-tárhelyen (Ügyfélkapun), illetve Cégkapun keresztül lehet előterjeszteni. Az ügyben az a meghatalmazott is eljárhat, aki a NAV felé az ügyintézésre vonatkozó jogosultságát az EGYKE elnevezésű adatlapon bejelentette.

IGAZOL nyomtatvány

Az elsőfokú eljárás illetékmentes.

Az igazolás kiadás ügyében a NAV bármelyik megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósága eljárhat. A szűk kivételt a Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság (KAVIG) illetékessége alá tartozó adózók jelentik.

Az elsőfokú döntés ellen a NAV Fellebbviteli Igazgatóságához címzett, de az ügyben eljáró megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósághoz, illetve a KAVIG-hoz benyújtott fellebbezésnek van helye.

Az adóhatósági igazolások kiadásával kapcsolatban bővebb információk az alábbi elérhetőségen találhatók:
22. Információs füzet

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény  

az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII.29.) Korm. rendelet 

az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet

NAV