Névjegyzékből törlés (NVI)

Magyarországi lakcímmel nem rendelkező, magyar állampolgárságú választópolgárként Ön kérheti a névjegyzékből való törlését.

Kulcsszavak: névjegyzékből törlés, kérelem

Minden magyarországi lakcímmel nem rendelkező regisztrált választópolgár.

A regisztrált külhoni választópolgár 10 évig szerepel a névjegyzékben. A 10 évet attól az időponttól kell számítani, amikor a külhoni választópolgárt névjegyzékbe vették, azonban újraindul a 10 év, ha a választópolgár szavazott, vagy kérte értesítési címe vagy a szavazólap-átvétel helyének módosítását, illetve a névjegyzékbe vételének meghosszabbítását.

A 10 év elteltével, továbbá a választópolgár elhalálozásával, magyar állampolgárságának megszűnésével, valamint ha magyar bíróság kizárja a választójogból, a külhoni polgárt a névjegyzékből törölni kell.

A kérelem bármikor benyújtható.

A regisztrált külhoni választópolgár maga is bármikor kérheti törlését a névjegyzékből itt:

Választási regisztráció törlése online

A honlapról letöltött és kinyomtatott nyomtatvány kitöltést követően postai úton is benyújtható a Nemzeti Választási Iroda címére: 1397 Budapest, Pf.: 547

Letölthető nyomtatvány postai benyújtáshoz (pdf)

A Nemzeti Választási Iroda elnöke. Ha a Nemzeti Választási Iroda elnöke a fellebbezésnek nem ad helyt, a fellebbezést a Fővárosi Törvényszék bírálja el.

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról.

NVI