Magyar Méhészeti Nemzeti Program

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján.

Kulcsszavak: Magyar Méhészeti Nemzeti Program

Támogatás igénybevételére az a természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: kérelmező) jogosult, aki vagy amely
• a Támogatási törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a Támogatási törvény 28. § (3a) bekezdésének megfelelően a kifizetési kérelem benyújtásakor a Támogatási törvény alapján vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel és
• megfelel az 57/2019. (XII. 14.) AM rendeletben előírt egyes intézkedések megvalósítására vonatkozó feltételeknek.

A kifizetési kérelmekkel kapcsolatos információk elérhetősége:
EZEN A HONLAPON
A közlemény elérhetősége: 
EZEN A LINKEN

Az eljárás illetékmentes.

Kifizető ügynökség: Magyar Államkincstár

Jogorvoslati lehetőség: Agrárpolitikáért felelős miniszter

Magyar Államkincstár/Támogatások

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet
A Bizottság (EU) 2015/1366 felhatalmazáson alapuló rendelete
A Bizottság (EU) 2015/1368 végrehajtási rendelete
119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 
52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 
60/1992. (IV. 1.) Korm. Rendelet
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
A Bizottság (EU) 2019/974 végrehajtási határozata
128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 
188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
57/2019. (XII. 14.) AM rendelet

PNTF