Bizonyítási indítvány

Az ügyfél a közigazgatási hatósági eljárás során, a tényállás tisztázása érdekében bizonyítási indítványt tehet, bizonyítékokat terjeszthet elő.

Kulcsszavak: bizonyítási indítvány, hatósági ügy, közigazgatás, bizonyítási eljárás, közigazgatási eljárás, eljárási cselekmény, bizonyítás, bizonyíték, hatóság, hatósági eljárás, eljárás, ÁKR

Az ügyben érintett ügyfél.

Az eljáró hatóság részére bizonyítási indítványt kell benyújtania. Attól függően, hogy az eljárásban mi a megjelölt kapcsolattartási forma, az indítvány benyújtható írásban, vagy előterjeszthető szóban is.

A hatósági eljárásban minden olyan bizonyítékot felhasználhat, amely a tényállás tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték.

A hatóság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítania.

Alapvetően nincs, de főszabály szerint a bizonyítási eljárással járó költségeket a bizonyítást indítványozó fél előlegezi meg.

Az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság.

Az eljáró szerv felettes szerve.

Érdemes tudni

Ha az ügyfél erre irányuló felhívás nélkül terjeszt elő új bizonyítékot, vagy tesz bizonyítási indítványt, ezt a hatóság az ügy teljes eljárásban való lefolytatása iránti kérelemnek tekinti, és a kérelmet teljes eljárásban bírálja el (ennek ideje 60 nap).

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

NISZ ZRT.