Szennyvízkezelés (VP)

A Felhívás célja a vidéki települések épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése; autonóm természetközeli, illetve egyedi szennyvíztisztítási megoldások létesítése; a szennyvízkezelés megfelelő megválasztásával a vidéki települések környezetterhelésének csökkentése, a vidéki életminőség javítása
autonóm természetközeli, illetve egyedi szennyvíztisztítási megoldások létesítése

Kulcsszavak: egyedi szennyvíz, szennyvíz

A támogatást igénylők, melynek köre: 
• a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok
• a Mötv. 87. § szerinti önkormányzati társulások

A felhívás keretében támogatást igénylők, illetve támogatott kedvezményezettek.

A támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk elérhetősége:

EZEN A HONLAPON 

A felhívás elérhetősége:  

EZEN A LINKEN

Az eljárás illetékmentes.

Területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató
Főosztálya
Irányító hatóság: Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság
Kifizető ügynökség: Magyar Államkincstár Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya
 

Jogorvoslati lehetőség: 

Agrárpolitikáért felelős miniszter

Magyar Államkincstár/Támogatások

Pályázat.gov.hu/Vidékfejlesztési Program

272/2014. (XI.5) Korm.rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

VTF