Szeged - Átmeneti segély

A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújtott rendkívüli települési támogatás.

Kulcsszavak: átmenet, segély

Szegedi lakcímmel rendelkező jogosultak.

Kérelem benyújtása a szükséges mellékletekkel.

A jogosultság megállapítása során valamennyi, a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozót kell figyelembe venni. A kérelem nyomtatványt a kérelmezőn kívül a vele egy háztartásban élő nagykorú közeli hozzátartozóknak is alá kell írni.

A kérelmek benyújtása folyamatos.

Jövedelem típusának megfelelő igazolás a család minden tagjára vonatkozóan.

Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

Átmeneti segély kérelemnyomtatvány 2021.10.14..pdf( / 132.15KB)

Nyilatkozat nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről.pdf( / 52.27KB)

munkaltatoi_igazolas.pdf( / 69.73KB)

Átmeneti segély tajekoztato 2022.02.22..pdf( / 89.7KB)

1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2016. (IV.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Település